Chefredaktør: Historier om lønfifleri er rigtige møgsager for landbruget

Det tager årevis at opbygge et godt image, men det kan til gengæld ødelægges på ganske kort tid af en tilstrækkelig dårlig historie. Sådan en har landbruget lige nu med beretninger om lønfifleri over for udenlandske ansatte. Det mener chefredaktør Christian Friis Hansen.

"Det er egentlig til at forstå, hvorfor fagbevægelsen repræsenteret ved 3F har givet den fuld gas: Hemmelige optagelser af en landmand, der tvinger en udenlandsk ansat til at betale en del af sin løn tilbage, således at det altså kun var på papiret og udadtil, at lønnens størrelse skulle se tilforladelig ud. Beretninger om kummerlige boligforhold for udenlandske praktikanter. Den sidder lige i skabet set fra 3Fs synspunkt, og der gik heller ikke mange minutter, efter at de første historier ramte medielandskabet, før Mattias Tesfaye (S), udlændinge- og integrationsminister, rutinemæssigt blev hevet i samråd om sagen af sit parlamentariske grundlag i rød blok.

Så langt så godt, og ingen kan jo hel- ler forsvare, hvis en arbejdsgiver virkelig agerer på den måde.

På samme måde med fortællingerne om kummerlige boligforhold: Uanset den enkelte landmands forsikringer om, at boligen blev stillet gratis til rådighed for den udenlandske praktikant, og at det stod praktikanten frit for at finde en lejlighed et andet sted, ja, så er det umuligt at få noget positivt ud af en interimistisk lejlighed på et høloft, som der er adgang til via en trappe fra en kostald. Et eksempel på, at noget sådant set godt kunne forklares, men ikke rigtigt forsvares.

Når den slags historier får vind i mainstream-mediemøllen, går det hurtigt, og inden man får set sig om, er landmænd pr. definition - og sikkert ’flere end man regner med’ - udbyttere, blodsugere og næret af stavnsbåndets tankegods.

Således altså fordommene.

Det er lidt ligesom, når nogle ølbællende tågehorn tiltvinger sig adgang til Wembley for at se EM-finale, og alle englændere så pludselig er hooligans.

Ikke desto mindre har historierne om underbetaling og kummerlige boligforhold altså set dagens lys, og dermed er skaden sket. Og den kan være ret betydelig.

For hvem er det, der får lyset til at skinne på sig i denne sag? Det er lige nøjagtigt regeringens parlamentariske grundlag med tætte bånd til 3F, og det stiller sig nu meget vel mere kritisk an, når der igen efter sommerferien skal forhandles om landbrugets fremtid. Har lønforhold da noget med klimabelastninger og kvælstofudledninger at gøre?

Ikke det fjerneste, men det er udkrystaliseringen af, hvordan Christiansborgs indre Hjallerup Marked ganske ofte fungerer, og derfor er det overvejende sandsynligt, at disse historier vil medføre ’en afregning’ til venstrefløjen, og der betales i øjeblikket høj kurs på klimavaluta.

Ingen har i sagens natur noget overblik over, hvor stort omfanget er, men man behøver ikke at have nogen gigantisk krystalkugle for at se, at 3F vil lede med lys og lygte efter flere tilfælde, så forbundet kan holde ’sagen’ i gang.

Og hver eneste sag er en møgsag".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle