Chefredaktør: Minksagen skal undersøges til bunds - inden næste valg

Det er besluttet, at det juridiske grundlag for at aflive alle mink i Danmark skal undersøges. Men det er ikke nok. Folketinget og offentligheden er i den grad blevet holdt i uvidenhed, så granskningskommissionens afgørelse bør for en dag inden næste valg til Folketinget. Det mener LandbrugsAvisens chefredaktør, Christian Friis Hansen i denne kommentar.

Det er et faktum, at kun statsministeren ved, hvornår der skal holdes valg til Folketinget næste gang. Det har altid været statsministerens privilegium, og i det ligger en betydelig mulighed for at udnytte et eventuelt momentum. Som landet ligger nu, vil Mette Frederiksen (S) ikke bare blive genvalgt, men blive det med sådan et brag, at det vil give årelang genlyd i en forpjusket og rådvild blå blok. Så kan hun stå for fristelsen til at udskrive valg i eftersommerens kølvand på en forhåbentlig overstået coronakrise?

Det ved ingen andre end Mette Frederiksen, men det må efterhånden stå klart - også for hendes parlamentariske grundlag - at den såkaldte granskningskommission, der skal undersøge det juridiske grundlag for at fjerne minkerhvervet i Danmark, ikke alene er aldeles påkrævet, men også hastende påkrævet.

Berlingske har i de seneste dage afdækket, hvordan Folketinget på helt centrale punkter er blevet holdt i mørket, når det gjaldt dokumentation for det faglige grundlag bag beslutningen om at fjerne alle mink. Således efterspurgte flere partier en sådan dokumentation forud for beslutningen om at aflive alle mink 4. november 2020, men fik at vide, at der ikke fandtes noget. Det gjorde der imidlertid, idet Statens Serum Institut to dage tidligere til Sundheds- og Ældreministeriet havde fremsendt en række bagvedliggende data. Disse data indeholdt bl.a. oplysninger om, at forskere tog et tydeligt forbehold over for den ellers politisk fremsatte konklusion, at antistoffer havde det sværere over for den såkaldte minkvariant, cluster 5. Hvilket i sidste ende var afgørende for beslutningen om at slå alle mink ned.

Vi ved i sagens natur ikke, om Folketinget ville have handlet anderledes, hvis disse data var kommet frem i tide, men det må være hævet over enhver tvivl, at den slags oplysninger selvfølgelig bør tilgå landets lovgivende forsamling så tidligt som muligt, og det er på randen af en demokratisk skandale, at det ikke er sket. Beslutningen om at slå alle mink ned er ikke bare den mest vidtgående, der nogensinde er truffet over for et erhverv i Danmark, det er også en af de dyreste. Alle spørgsmål om grundlaget for beslutningen fejes i øjeblikket til side med henvisning til, at der er nedsat en granskningskommission.

Derfor bør det nu også stå alle klart, at minksagen ikke bare skal undersøges og skal undersøgres hurtigt.

Der er sat betydelige spørgsmålstegn ved grundlaget for at nedlægge et helt erhverv, og offentligheden er på lange stræk blevet holdt i uvidenhed,

Det vil ikke være ordentligt at gå til valg, før der er kastet kritisk og uvildigt lys på, hvad der førte til den historiske beslutning om at nedlægge et helt erhverv.

Emneord

coronavirus mink

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle