Christian Lund på Energiens Folkemøde: - Solcelleparker splitter lokalsamfund

Christian Lund, 1. næstformand i landboforeningen Spiras, advarede på Energiens Folkemøde mod at 'plastre al landbrugsjord til med solceller' i klimaets navn.

Christian Lund, 1. næstformand i landboforeningen Spiras, advarede på Energiens Folkemøde fredag i Esbjerg mod at tro, at solceller er løsningen på landbrugets klima-udfordringer.

– Vi landmænd investerer stort i forskning, så vi kan komme i mål med den grønne omstilling. Og vi bidrager også til vedvarende energi gennem eksempelvis leverance af gylle til biogasanlæg, og mange af os har såmænd også solceller på tagene. Men hvis nogen mener, at vi når vores klimamål ved at plastre al landbrugsjord til med solceller, så skal vi tænke os rigtig godt om, lød det i følge Spiras.dk fra Christian Lund, da han deltog i debatten 'Dansk landbrug mellem klimamål og solcellemarker på Energiens Folkemøde i Esbjerg.

Solcelleparker splitter

Christian Lund slog i følge Spiras.dk på folkemødet til lyd for, at klimapolitikken langtfra kun kan løses i Danmark:  Klimapolitikken skal ses i et globalt perspektiv.

Og så han vendte til tilbage til  solcellerne:

-  Man skal altså også konstatere, at store solcelleparker ude i landdistrikterne i den grad også kan være med til at splitte et samfund.

På scenen var også formanden for Jysk Landbrug, H.C. Gæmelke, som supplerede med at fastslå, at det nu engang ligger i landmændenes DNA at producere fødevarer.

Tredje mand i debatten var Daniel Hauberg fra Danmarks Naturfredningsforening, og selv om alle tre var glade for den dialog, der er mellem parterne, så slap enigheden op, da emnet CO2-afgift, kom på dagsordenen.

Her var Hauberg ikke i tvivl om, at hvis klimamålene skal nås, så skal landbruget pålægges en CO2-afgift på drivhusgasserne.

Til gengæld mente han, at en sådan afgift ikke skal være en pengemaskine; pengene skal tilbage til landmændene, skriver Spiras.dk

/hac

Faktaboks

Energiens folkemøde

  • Blev holdt i Esbjerg 22. september under temaet klimavenlig energi og grøn omstilling.
  • Energiens Folkemøde holdes af foreningen Energy Science World med støtte fra: Esbjerg Kommune, en række fonde, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, herunder Jydske Vestkysten.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle