Cikorie og korn dæmper ornelugten

Problemerne med ornelugt fra skatol og androstenon i hangrise kan reduceres, hvis grisene bliver fodret med korn eller cikorie de sidste fire dage inden slagtning, og hvis man samtidig reducere slagtevægten med 25 kg. Det viser forsøg gennemført i projektet NoCast, der er en del af forskningsprogrammet Organic RDD. Den højere afregningspris per kg som følge af en lavere frasortering kunne dog ikke kompensere fuldt ud for værditabet ved lavere slagtevægt. På trods af en bedre fodereffektivitet og en højere kødprocent kan produktion af hangrise således stadig ikke konkurrere økonomisk med produktion af galtgrise i økologisk svineproduktion.

Snudebiller og engtæger går lige i fælden

Forskere i projektet Softpest Multitrap har udviklet ny viden om, hvordan økologiske jordbær- og hindbæravlere kan bruge duftstoffer mere effektivt i fælder for skadevolderne i deres afgrøder. De har fundet frem til planteduftstoffer, der i kombination med insekternes egen signalstoffer, feromoner, øger fangsten væsentligt. Desuden har de nu udpeget den fældetype - farve og størrelse, som er mest effektiv i forhold til nøgleskadedyrene hindbærsnudebille og håret engtæge. Det er forskere fra Københavns Universitet, der har gennemført projektet sammen med kolleger fra en række andre EU-lande i forskningsprogrammet CORE Organic.

Ribbehøst banker på hos økokvægbrug

Ribbehøst af korn tre-fire uger før modenhed er en økonomisk attraktiv måde at høste og opbevare korn på økologiske bedrifter. Og så giver metoden fordele i marken, hvor tidlig rydning af marken giver gode muligheder for udlæg af ny kløvergræsmark. Sådan lød et par af konklusionerne på Kvægkongressen i Herning, hvor man stillede skarpt på høst og opbevaring af korn på kvægbrug. Overslag over økonomien i ribbehøst viser, at metoden er 30 øre lavere per FEN end tørring og opbevaring i stålsilo.

Bekæmp rodukrudt i det tidlige forår

Rodukrudt er ikke kun noget, der skal være i fokus efter høst. Hvis der er følfod og / eller kvik i markerne, kan der opnås en god effekt i det tidlige forår. Følfod med sin gule blomst er meget nemme at finde i det tidlige forår, da den blomstrer fra midt i marts til først i april som stort set det eneste. Sørg for at få gennemskåret/findelt følfoden i blomsterstadiet, da den er følsom på dette tidspunkt, inden forårsarbejdet går i gang. Og husk, at følfod skal bekæmpes flere år i træk for at få reduceret bestanden. Udtørring af kvikudløbere i sol eller let frost inden en grundlig pløjning om foråret vil være effektiv over for kvikbestanden.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle