Cirka 7.000 hektar urørt skov på vej i Vestdanmark

Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet udlægger nu den sidste store udpegning af urørt skov som en del af natur- og biodiversitetspakken, så der samlet nås ca. 75.000 hektar urørt skov i Danmark.

Fugle, insekter, svampe, mosser og planter kan se frem til nye levesteder, og danskerne kan se frem til en vild naturoplevelse ved Oksbøl og et par mindre skove i Midtjylland.

Aftalepartierne bag natur- og biodiversitetspakken har besluttet, at 7.000 hektar i Oksbølområdet samt et par mindre skove i Midtjylland skal være urørt skov.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

- Skovene er vigtige, fordi det er her flest arter lever. Derfor kan vi gøre en forskel ved at skabe mere plads til truede og sjældne arter i vores skove og samtidig store natur- og friluftsoplevelser for alle, der elsker at komme i skovene, siger miljøminister Lea Wermelin.

De nye udpegninger af urørt skov sker som led i Natur- og biodiversitetspakken fra december 2020. Her blev der afsat 888 millioner kroner til bl.a. at udlægge yderligere urørt skov og dermed skabe et samlet areal i Danmark på knap 75.000 hektar urørt skov.

Arbejdet med at udlægge skovene ved Oksbøl m.fl. til urørt skov påbegyndes i den kommende tid, og her vil de to nationale følgegrupper af forskere og interesseorganisationer blive involveret, ligesom der indledes et samarbejde med forsvaret om at sikre balancen mellem natur og militære aktiviteter i de urørte skove ved Oksbøl.

Det præcise hektarantal afhænger af blandt andet høringsfaser.
 

 

Faktaboks

Skoeve i Danmark

  • Danmarks skovareal er i den seneste skovstatistik fra Københavns Universitet opgjort til 632.711 ha eller 14,7 pct. af landets areal. Med en samlet udlægning af op til knap 75.000 ha urørt skov lægges ca. 12 procent af skovarealet i Danmark urørt, inklusive den skov, der lægges urørt i naturnationalparkerne.
  • Den årlige træproduktion (hugsten) varierer fra år til år og er som gennemsnit siden 2012 opgjort til knap 3,7 mio m3/år.
  • Københavns Universitet har som led i arbejdet med en opdateret skovfremskrivning udarbejdet en prognose for udviklingen i den danske skovhugst de næste 100 år. Prognosen forudser en øget samlet hugst i danske skove i de kommende år. Trods udlæg af urørt skov og reduceret hugst i øvrige statsskove. Læs mere i faktaark om status og fremskrivning af danske skoves arealer og hugst her.

Kilde: Miljøministeriet

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle