Credits - En God Historie

Tak til Hans Helge Pedersen og Jørgen Skovbæk for at fortælle landbrugets historie igennem de seneste 60 år.

Hans Helge Pedersen er født i 1938 på en gård i Hellested på Stevns.

Landmandsuddannelse, højskole og praktikophold i Vesttyskland og USA. Uddannet agronom i 1966. Fuldmægtig og senere kontorchef i De Danske Landboforeninger 1966-1985, herefter afdelingschef i ”Afdelingen for Uddannelse, Rådgivning og Forenings- og Medlemsservice”. Organisationskonsulent i Dansk Landbrug fra 2002 til pensionering i 2005.

Jørgen Skovbæk født i 1931 på en gård i Lille Elmue ved Fakse.

Realeksamen, højskole, landmandsuddannelse og agronom i 1956. Sekretær i Tolvmandsforeningerne og medredaktør af Tolvmandsbladet 1956-59. Fuldmægtig i De Danske Landboforeninger 1959-66 og Sekretariatschef samme sted i 30 år indtil pensionering i 1996. Tildelt Agronomprisen i 1993.