Daka om gasudfordring: Priserne påvirker udgifterne ganske betragteligt

Daka har søgt Miljøstyrelsen om at udvide sine energikilder fra naturgas.

Hvordan påvirker de volatile gaspriser jer i øjeblikket, og hvordan ville et eventuelt forsyningsstop påvirke jeres drift?

- Priserne påvirker selvsagt vores udgifter ganske betragteligt. Ved hel nedlukning vil det reducere vores produktion betydeligt, ved delvis lukning vil den reduceres noget.

Hvad betyder det for Daka, at I er på listen over ikke-beskyttede kunder både i Løsning og Randers i tilfælde af en forsyningskrise? Og mener I, at det berettiget, at I er på listen/listen findes?

- Vi forholder os til, at vi er på listen sammen med mange andre virksomheder. Det vil som nævnt kunne påvirke vores drift i større eller mindre omfang, hvis gasforsyningen reduceres.

Hvorfor har Daka ansøgt om godkendelse hos Miljøstyrelsen, så I kan få miljøgodkendt planer om for eksempel på kort sigt at bruge en anden brændselstype, hvis akut gasmangel opstår?

- Det er en del af vores beredskab, at vi ser på alternative energikilder, hvis forsyningen skulle blive påvirket. Gas er den oplagte energikilde til de meget høje temperatur- og trykkrav, som vi lovgivningsmæssigt skal leve op til. Men vi ser olieprodukter som et muligt alternativ.

Hvad har den nuværende usikkerhed omkring naturgas betydet for Dakas langsigtede planer for jeres energiforsyning og -kilder, og hvordan spiller det sammen med de fremadrettede planer for energiforsyning, som I havde i forvejen?

- Energioptimering var i forvejen en af vores vigtige strategiske indsatser i forretningen, så det vil fortsat få rigtig stort fokus. Yderligere har vi sat mere fokus på at finde nye alternative energikilder til vores fabrikker, men det er mere langsigtet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle