Dambrug blev nedlagt - se den fritlagte å

Holstebro Kommune har gennemført et vandløbs-restaureringsprojekt, der har fjernet Idom Dambrug.

Vestjyske laks og havørreder i Idom Å har fremover 16 nye kilometer bugtet vandløb at svømme i. Tidligere var strækningen delvist spærret af opstemningen ved Idom Dambrug vest for Holstebro. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Holstebro Kommune har med støtte fra Frøjk Fiskepark, Miljøstyrelsen og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond gennemført et vandløbs-restaureringsprojekt.

Idom Dambrug blev sidste efterår fjernet, og kommunen har nu lagt åen tilbage i et slynget forløb.

Klart bedst økonomi i at droppe sprøjten - storlandbrug vælger økologiskMark 18. marts · 08:15

Forud for vandløbsrestaureringen gennemførte Holstebro Kommune en fiskeundersøgelse i Idom Å. Den dokumenterede blandt andet, at nogle af åens laks og ørreder havde skader på hovedet efter gentagne spring ind i opstemningen ved dambruget.

"Kort tid efter de nye slyngninger var færdige, svømmede de første vilde laks og havørreder op for at gyde der, hvor dambruget før lå. Traner, fiskehejre og isfugl også har indfundet sig på det tidligere dambrugsområde", siger biolog Jakob Larsen fra Holstebro Kommune i pressemeddelelsen.

Idom Å har på strækningen ovenfor dambruget gode muligheder for at blive et vandløb med meget højt naturindhold, melder Miljøstyrelsen. Halvfems procent af de nuværende gydeområder ligger opstrøms den tidligere spærring. I Idom Å findes ud over de rødlistede storålaks også fiskearterne havørred, ål og bæklampret.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu