Danæg tilbagekalder forgiftede, importerede æg

Fipronil-forurenede æg fra Holland er solgt til blandt andet danske kantiner og catering. Æggene er ulovlige men ufarlige, vurderer Fødevarestyrelsen.

Fortsat efterforskning i sagen om de fipronil-forgiftede æg viser nu, at også Danmark er omfattet af sagen, hvor belgiske og nederlandske ægproducenter gennem flere måneder har sendt millioner af forgiftede æg ud på det europæiske marked.

Det danske firma Danæg Products har modtaget i alt 20 tons kogte og pillede æg fra en belgisk underleverandør.

Prøver analyseret i Holland viser spor af fipronil i æggene, dog ikke på et sundhedsskadeligt niveau. Fordi indholdet er ulovligt, skal Danæg Products trække æggene tilbage fra deres kunder.

Danæg skriver, at de selv tog kontakt til styrelsen:

Universitet: Mindre kvælstof udledt til vandløb 16. november · 14:44

"Danæg Products A/S er af en underleverandør til produktet ”Kogte Pillede Æg”, blevet gjort opmærksom på, at æggene indeholder stoffet Fipronil. Danæg Products A/S har øjeblikkeligt taget kontakt til Fødevarestyrelsen, for i fællesskab at iværksætte de nødvendige forholdsregler," skriver Danæg.

"Æggene er, typisk via grossister, solgt til kantiner, køkkener, cafeer og cateringvirksomheder. Produkterne har altså ikke været solgt i danske detailhandelsbutikker," skriver Danæg videre.

Fødevarestyrelsen vurderede tidligere på ugen, at forgiftede æg fra udlandet næppe var havnet i Danmark. Vurdering var baseret på efterforskningen i Belgien og Nederlandene på det tidspunkt.

"Fødevarestyrelsen følger fortsat sagen nøje og kan ikke udelukke, at yderligere efterforskning vil afdække flere sager om import af æg eller produkter med æg med fipronil til Danmark," skriver styrelsen.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu