Danbred: Kunne sælge mange flere avlsdyr - men var hæmmet af sygdom

Flere besætninger blev i 2019 ramt af sygdom - og det lagde en dæmper på salget hos Danbred. Alligevel steg omsætningen.

At omsætningen steg for avlsselskabet Danbred i 2019, skyldtes primært stigende priser.

Med selskabets regnskab for 2019 rundede Danbred den magiske milliardomsætning og mere end fordoblede sit overskud.

Salget i antal dyr blev nemlig nogenlunde konstant - selv om efterspørgslen blev øget mærkbart som følge af svinepest og opsvinget i slagtesvinepriserne på internationalt plan.

Det fortæller adm. direktør i DanBred P/S Thomas Muurmann Henriksen om 2019, der startede med lave slagtesvinepriser og overudbud og på grund af den accellererende ASF-krise i især Kina og Asien, endte med jubelpriser og stor efterspørgsel.

Den markante udvikling mærker DanBred tydeligt i sin efterspørgsel.

"Jeg vil gætte på, at vi kunne have solgt 20 procent mere på den korte bane", konstaterer direktøren.

Han understreger, at avlsdyrene ikke stiger i samme linje og omfang som slagtesvinene gør, men at der alligevel er en vis sammenhæng.

Udfordringen for avlsselskabet er dog at følge med at servicere de mange købere.

"Det er svært i et selskab som vores at efterkomme så stor stigning i efterspørgslen, som der skete i 2019. Der er jo noget procestid i at bygge produktionen op, hvor det tager et års tid til halvandet, før der kommer flere grise", forklarer han.

"Samtidig har vi været ramt af en række statusfald i besætninger. Vi har været overproportionelt ramt, og det kæmper vi stadig lidt med", forklarer direktøren.

Efterspørger højeste sundhed

Især er det PRRS og AP-typerne af sygdomme, der har ramt de danske besætninger, der også er medejere af DanBred.

"Den store efterspørgsel er på dyr af højeste sundhedsstatus, så det er noget, der mærkes. Lige nu er vi fem procent under mål i antal dyr, hvad vi kunne have været, hvis ikke vi havde haft de statusfald. Det er mange, men sådan er det, når man arbejder med biologi", konstaterer han.

DanBred har en global strategi, men salget er fortsat primært rettet mod de europæiske svinenationer som Spanien, Tyskland, Frankrig, Polen og Italien, samt Holland og Belgien.

Nyt setup er på plads

Når alt er sagt om mangel på grise - hvilket har udfordret hele branchen - er Thomas Muurmann glad for det forgangne år. Blandt andet, at der er pæne sorte tal på alle linjer i det trods alt stadig forholdsvis nye selskab, der blev dannet oven på den store omvæltning for DanAvl.

"Vi er rigtig godt tilfredse med regnskabet for 2019. Især når man ser på, at det er andet driftsår i vores nye set-up. Det er ingen hemmelighed, at vi går efter at være et af de tre betydende genetik-selskaber på verdensplan, selv om vi fortsat er baseret og driver forretning i Europa", siger han.

I 2020 forventer Thomas Muurmann Henriksen, at salget vil være på niveau med 2019.

"Vi kæmper med at skaffe ny kapacitet både i Danmark og i udlandet, men det tager tid. Der findes ikke en grisemaskine, der lige kan spytte dem ud med det samme", siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle