Danish Crown mister indtjening og konkurrencekraft i første halvår

Trods en omsætningsfremgang på 15 procent falder slagteriets indtjening.

Både indtjeningen og konkurrencekraft hos Danish Crown er under pres.

Det taler sit tydelige sprog i det halvårsregnskab for perioden 1. oktober til 31. marts, som Danish Crown har fremlagt torsdag formiddag.

Omsætningen stiger godt nok med 15 procent til 34,5 milliarder kroner i forhold til samme periode sidste år, hvor antallet af grise til slagtning samtidig er faldet med 13 procent.

Samtidig er afregningen til andelshaverne steget med 43 procent per kilo i forhold til første halvår sidste år. 

Men de generelt øgede omkostninger, samt en mindre eksport af dansk grisekød til højprismarkederne udenfor Europa, sætter sig i driftsindtjeningen, som falder fra 1,4 milliarder kroner til 1,2 milliarder kroner.

Periodens resultat lander på 902 millioner kroner, hvilket er 18 procent lavere end samme periode sidste år.

Korrigeret for tilbagegangen i tilførslerne af slagtedyr fra andelsejerne, så svarer det til et fald i indtjeningen på fem procent per kilo.

Den høje inflation har samtidig over de seneste 18 måneder øget Danish Crowns omkostninger til særligt energi, transport, emballage og lønninger med cirka 2,5 milliarder kroner. 

Mister konkurrencekraft

Samtidig har efterspørgslen på dansk grisekød fra de normalt attraktive markeder i Asien været afdæmpet, og den kombination har kostet Danish Crown konkurrencekraft, når man sammenligner afregningen for andelsejernes grise med afregningen i det øvrige Europa. 

- Det har virkelig været et udfordrende halvår. I et exceptionelt vanskeligt marked er både indtjeningen og resultatet isoleret set på et acceptabelt niveau, men vores konkurrenceevne har i et europæisk perspektiv ikke været tilstrækkelig til at opretholde andelsejernes leverancer af slagtegrise i Danmark. Derfor lever halvåret samlet set ikke op til vores forventninger, siger Danish Crowns administrerende direktør Jais Valeur i en pressemeddelelse.

Forædling er under pres

Den vigtige forædlingsforretning mærker også et pres på grund af den stigende inflation.

Koncernens porteføljeselskaber leverer således samlet set en tilfredsstillende indtjening. 

Eksempelvis i DAT-Schaub, der forædler tarme til pølser, hvor har en lidt svagere efterspørgsel bremset de seneste års vækst i indtjeningen. 

- Indtjeningen fra vores forædlingsaktiviteter er generelt under pres på grund af inflationen, men vi fastholder dog bredt set vores markedsandele. De højere priser, som vi er nødt til at hjembringe for at have en lønsom værdikæde, får forbrugerne til at holde igen, når de står ved køledisken, og det rammer først og fremmest de forædlede produkter, siger Jais Valeur.

- Det får os dog ikke til at ændre på vores mål om en øget forædlingsgrad, for vi er overbeviste om, at vi vil se en normalisering af forbrugeradfærden efterhånden som inflationen aftager og forbrugernes købekraft igen styrkes, siger den administrerende direktør.

Kræver handling

De hårde markedsbetingelser i Europa har desuden krævet handling for at sikre konkurrenceevnen fremadrettet.

- Derfor har vi i halvåret tilpasset vores anlægsstruktur i Tyskland ved at lukke vores fabrik i Boizenburg og samle aktiviteterne på slagteriet i Essen. Vi har reduceret kompleksiteten i vores organisation, hvor antallet af funktionærer er reduceret med 150 ansatte. Endelig har vi efter halvårets afslutning besluttet at lukke slagteriet i Sæby. Det er nødvendige beslutninger, som får os til at stå markant stærkere ved udgangen af regnskabsåret, siger Jais Valeur.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle