Danish Crown sløjfer bund under UK-tillæg

Danish Crown har ændret i kontrakten på Englandsgrise, så den er tilpasset den øgede usikkerhed omkring det britiske marked, som Brexit uvægerligt medfører.

Den uafklarede situation omkring Brexit får nu direkte betydning for danske producenter af Englandsgrise.

Danish Crown vælger nemlig at fjerne garantien for et minimumstillæg for Englandsgrise. I første omgang fastholdes tillæggets dog.

"Tillægget er på 30 øre, og det fastholder vi som udgangspunkt", oplyder pressechef Jens Hansen, Danish Crown.

Det nye er imidlertid, at der fremover ikke som hidtil vil være et minimumstillæg skrevet ind i kontrakten, som følger med produktionen af Englandsgrise. Dermed kan tillægget, hvis situationen på det engelske marked forværres, reduceres til mindre end 30 øre pr. kg for godkendte grise.

Tillægget kan justeres med en måneds varsel.

Næstformanden i Danish Crown, Asger Krogsgaard, forklarer, at ændringen ikke skal forstås såden, at tillægget står foran en nedjustering.

"Men Brexit giver større usikkerhed omkring det britiske marked, som vi er nødt til at forberede os på", siger næstformanden.

Han tilføjer, at der senere på året som følge af kundekrav vil komme mindre ændringer i den standard, som danske Englandsgriseproducenter skal leve op til.

"Nye kundekrav betyder, at vi laver nogle mindre tilrettelser af produktstandarden for Englandsgrise, som vil træde i kraft sidst på året", siger Asger Krogsgaard.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle