Danish Crown nedsætter vedtægtsudvalg

Udvalget skal komme med et forslag til en hensigtsmæssig og tidssvarende ejerstruktur for Danish Crown.

Andelshaverne i Danish Crown ønsker en større involvering, og bestyrelserne i både aktieselskabet og Amba-selskabet kan gentænkes.

Det er nogle af hovedtemaerne, som Danish Crowns andelshavere har kredset om i den undersøgelse om vedtægtsændringer, der har foregået blandt Danish Crowns andelshavere.

Resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret for repræsentantskabet i Danish Crown i dag. 

Her blev det besluttet at nedsætte et særligt vedtægtsudvalg, der skal starte sit arbejde med et sæt nye vedtægter i første halvår af 2024.

- Der er ingen tvivl om, at vi står over for et stort arbejde, som kommer til at have en meget væsentlig indflydelse på vores fælles selskab. Derfor glæder det mig også, at andelsejerne ærligt og konkret har givet deres holdninger til kende i undersøgelsen, så udvalgets arbejde står på det stærkeste grundlag. Nu er det vedtaget, at udvalget skal nedsættes, og jeg glæder mig til at følge arbejdet, siger Asger Krogsgaard, der er bestyrelsesformand for Danish Crown, i en pressemeddelelse.

Stormøde om modernisering

Undersøgelsen blev igangsat efter debatter på repræsentantskabsmøder i Danish Crown om, hvordan det aktive ejerskab i Danish Crown kan styrkes. 

Samt hvilken rolle de andelsejervalgte repræsentanter fremover skal spille i Danish Crown.

Uafhængigt af dette har flere røster i baglandet også været kritiske over for ledelsesmodellen i Danish Crown i lyset af de problemer Danish Crown har med sin konkurrenceevne. 

Samtidig holdt en gruppe andelshavere stormøde om en modernisering af Danish Crown i oktober.

Det nye vedtægtsudvalg skal udarbejde et forslag til en hensigtsmæssig og tidssvarende ejerstruktur for Danish Crown. 

Andelshavere skal med i udvalg

Udvalget nedsættes dog først på den anden side af kredsmøderne i december, hvor et nyt repræsentantskab skal vælges. 

Vedtægtsudvalget skal bestå af seks griseandelshavere, to kreaturandelshavere samt næstformanden for AmbA-bestyrelsen, der bliver udvalgets formand, formanden for AmbA-bestyrelsen og et menigt medlem af AmbA-bestyrelsen.

- Det er meget vigtigt, at vi får alle nuancer med i det her arbejde, og derfor nedsætter vi også et bredt udvalg bestående af medlemmer fra det nye repræsentantskab. Det udvalg skal have alle input, så derfor håber jeg, at vi også på de kommende kredsmøder kan få en god og konstruktiv debat om ejerskabet af Danish Crown, så udvalget får de bedste arbejdsbetingelser, udtaler Asger Krogsgaard.

Det er mere end 10 år siden, der senest var nedsat et udvalg blandt andelshaverne til at kigge på Danish Crowns vedtægter.

Undersøgelsen om vedtægter

Hovedtemaerne for undersøgelsen var

  • at der fortsat var stor opbakning til andelsmodellen
  • at andelsejerne i højere grad vil involveres
  • at der er bred opbakning til valgsystemet, som dog kan moderniseres med mere direkte valg
  • at ca. halvdelen af ejerne ønsker en gentænkning af kredsenes og repræsentantskabets størrelse
  • at bestyrelsernes opsætning i Danish Crown kan gentænkes, dog med en væsentlig ejerrepræsentation
  • at andelsejerne føler et ansvar for en stabil råvareleverance, og at dele af besvarelserne efterlyser stærkere værktøjer til at sikre dette
  • at der er en generel åbenhed for ekstern kapital i datterselskaberne, og at der samtidig er åbenhed for yderligere investering fra ejerkredsen
  • at den danske griseproduktion er afhængigt af et stærkt Danish Crown, og at der derfor efterlyses en plan for en stærk konkurrenceevne.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle