Betalt indhold af Powertis

Danmark har brug for mere vedvarende energi: Få solceller på marken - og dyrk stadig jorden

Vær med til at udvikle Danmarks grønne energi. Jo flere, der melder sig, jo bedre bliver Danmarks mulighed for at blive selvforsynende med vedvarende energi.

Solceller på bare 1% af Danmarks landbrugsareal er nok til at dække hele Danmarks el-forbrug. Solenergi er jordens billigste form for vedvarende energi, og en kombination mellem sol, vind, lagring og power-to-x gør det realistisk for Danmark at blive 100 procent energi-selvstændig og samtidig nå målet om en co2 neutral fremtid. 

Du har som landmand mulighed for at blive en del af denne løsning. Energiselskabet Powertis tilbyder jordejere et samarbejde om solcelleanlæg på deres jorde. Hvis anlægget kommer op og stå, er Powertis både villig til at leje eller købe jorden til en fordelagtig pris.

Powertis har haft en tidligere runde af jordlejekontrakter, som viste, at danske landmænd generelt var meget positive overfor løsningen. Nu starter Powertis en ny runde for indsamling af arealer og muligt samarbejde med landmænd. Målet er at indgå aftaler på mindst 1000 hektar i alt, fordelt over hele landet.

”Vi var meget overvældet over den positive reaktion på vores første udbud”, siger projektleder Jørn Rosager, Powertis.”Det er gået langt bedre end ventet, og vi har øget vores mål fra 500 MW til 1 GW”.

Stadig dyrkbar jord

Det specielle ved Powertis’ løsning er, at den ikke kun skaber solenergi, som samtidig gør det muligt at bevare dyrkbar landbrugsjord.

”Vi indgår lejekontrakter på 30 år, og med så lang en horisont er det ikke nogen god løsning at fjerne muligheden for at dyrke jorden”, siger Jørn Rosager.

”Den enkelte landmand får en langt større værdi af jorden på den måde, ikke mindst fordi værdien af landbruget sandsynligvis vil øges i fremtiden”.

Når det er muligt at kombinere solenergi med dyrkning af jorden, skyldes det en lidt anderledes måde at etablere anlægget på.

”I stedet for at sætte solcellerne på lange, faste rækker øst-vest, hæver vi dem tre meter fra jorden og monterer dem nord-syd på en såkaldt tracker, så de drejer efter solen”, fortæller Jørn Rosager.

”Det er en dyrere løsning, men til gengæld producerer vi 20-30 procent mere strøm, og arealet mellem trackerne kan fortsat bruges til landbrugsjord.  Afstanden mellem de enkelte rækker af solceller er mellem 10 til 14 meter, alt afhængigt af afgrøderne. Anlægget vil derfor normalt kun optage 5-10 % af det samlede areal, så en stor del af jorden kan stadig anvendes til afgrødeproduktion”.

sponsoreret Powertis

Projektleder Jørn Rosager: ”Vi ønsker kun aftaler, når vi har en god kemi med landmanden og kontrakten er god for begge parter. Det er altid en god ide, at landmanden vender det med sin rådgiver - vi taler trods alt om aftaler, der rækker 30 år frem”.

Søger jordstykker omkring 40 hektar og derover

Powertis’ anlæg kræver typisk mindst 40 hektar jord, helst med en syd-nord-placering, så trackerne kan bygges i lange, effektive rækker. I enkelte tilfælde har man accepteret aftaler ned til 30 hektar, hvis der er tale om en meget velegnet placering, f.eks. tæt ved en transformatorstation.

”Landmanden er med til at beslutte projektet, herunder hvor langt der skal være mellem trackerne”, fortæller Jorn Rosager.

”De fleste har valgt en ret kort afstand, fordi det giver en højere betaling. Arealet mellem trackerne kan bruges til f.eks. til græs, kartofler eller korn. Majs og andre høje afgrøder må vi sige nej til, da de skygger for solpanelerne, og desværre går det heller ikke med græssende køer”.

sponsoreret Powertis

Trackerne roterer solcellerne efter solen, og kan stilles, når landmanden har brug for at komme i marken med mejetærskeren

Vælger jordejerne at dyrke arealet, kan de som reglerne er nu stadig få hektartilskud til det, ligesom det indgår i deres harmoniareal. Jordejeren kan dog også vælge at lade Powertis stå for hele arealet, der så typisk dækkes med vedvarende græs eller indgår i en naturløsning.

”Vi går gerne i dialog med kommunerne om at bruge arealet til at fremme biodiversitet, f.eks. ved at så en blomsterblanding eller andet”.

Samarbejdets koncept

Powertis lejer arealet af jordejer, sørger for alle ansøgninger til kommunen og tilslutning til elnettet, projekterer anlægget og har hele den økonomiske risiko. Landmanden får en fast indeksreguleret årlig leje. 

”Vi indgår en 30-årig gensidig aftale, og betaler leje fra den dag, vi har fået myndighedernes tilladelse og sætter spaden i jorden”, fortæller Jørn Rosager. 

”Vi ønsker kun aftaler, når vi har en god kemi med landmanden og kontrakten er god for begge parter. Det er altid en god ide, at landmanden vender det med sin rådgiver - vi taler trods alt om aftaler, der rækker 30 år frem”

Godkendelse hos myndighederne varer typisk et par år, og trods den politiske fokus på vedvarende energi er det langt fra alle projekter, der godkendes. Forundersøgelser koster mellem en halv til to mio. kr., som betales af Powertis.

sponsoreret Powertis

Solcellerne er monteret på trackere, så de følger solen.

Satser på Danmark

Soltec-koncernen, der ejer Powertis og producerer trackerne, er gået ind i Danmark med store ambitioner.
"Danmark er anerkendt som ledende i verden, når det handler om vedvarende energi, og er derfor strategisk vigtig for vores selskab”, siger adm. Dir. Pablo Otín som forklaring på, at Powertis nu udvider engagementet i Danmark. 

Jørn Rosager tilføjer, at de danske landmænds store professionalisme også er en grund til interessen. Et godt samarbejde kræver både opbakning til den grønne politik og landmænd, der har evnerne til at dyrke jorden på denne lidt specielle måde.

Soltec-koncernen har hovedsæde i Spanien og er verdens næststørste producent af sol-trackere. Siden sin etablering i 2004 har koncernen anlagt eller er i gang med at bygge anlæg på i alt 16 Gigawatt, svarende til forbruget i 16 millioner husstande. Anlæggene er placeret i Europa, Latinamerika, USA, Australien og Mellemøsten.

For yderligere information, skriv til denmark@powertis.com eller ring: 70220206. Læs mere på www.powertis.com/da 

Emneord

sponsoreret , Powertis , solceller , grøn energi , Soltec , CO2 neutral , solenergi

Fra samme annoncør

Forsiden lige nu