Danmark hjælper Tyskland i nitrat-retssag

Danmark kommer Tyskland til undsætning i landets nitratsag, hvor EU-Kommissionen har anlagt sag for brud på EU's nitratdirektiv, fordi landet har undladt at stille hårde krav over for landbruget.

Det skriver Dagbladet Information.

I et notat, som Miljø- og Fødevareministeriet har sendt til Folketinget, står der, at Danmark skal »intervenere i sagen til støtte for Tyskland«.

Der står i ministeriets notat, at sagen mod Tyskand kan få »principiel betydning for«, hvornår et EU-land skal »iværksætte supplerende eller skærpede foranstaltninger efter nitratdirektivet«.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) er på officiel rejse i Japan og har sendt et skriftligt svar gennem en pressemedarbejder i ministeriet. Han skriver, at regeringen går ind i sagen mod Tyskland, fordi den kan få principiel betydning for Danmark.

"Det handler om, hvornår de miljøfaglige data er tilstrækkelige til at konstatere, at der er behov for yderligere foranstaltninger efter nitratdirektivet. Sagen kan muligvis også få betydning for, i hvilket omfang vi kan tage andre midler i brug for at opfylde EU's miljøkrav," skriver ministeren til Information.

Hvis Danmark får en dom, kan det forringe muligheden for at give økonomisk kompensation til de landmænd, der fremover må gøde mindre på grund af den målrettede regulering i landbrugspakken.

EU tillader ikke statsstøtte til landbrug, hvis formålet med støtten er at kompensere for økonomiske tab som følge af miljøkrav. Derfor kan det for eksempel blive sværere for den danske stat at betale for de vådområder, som nogle landmænd vil blive tvunget til at anlægge på grund af landbrugspakken.

"Denne intervention handler ikke om, at tyske landmænd skal have lempeligere miljøkrav end danske," skriver Esben Lunde Larsen.

"Vi går alene ind i sagen i håbet om at få gjort klart, hvilket grundlag der skal til, før det enkelte medlemsland er forpligtet til en yderligere indsats for at opfylde kravene i Nitratdirektivet."

Modstand fra DN, SF og Enhedslisten

Interventionen møder modstand fra Danmarks Naturfredningsforening, SF og Enhedslisten.

Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening forstår ikke, at EU-Kommissionen ikke tidligere har anlagt sag mod Tyskland.

"Det har længe været kendt, at deres landmænd har haft nærmest frit spil," siger han.

Ifølge Information har lokale myndigheder længe set gennem fingre med, at landmænd udleder for meget nitrat, ligesom tyskerne ikke har medregnet majsaffald fra biogasanlæg, som bliver spredt på markerne, i gødningsregnskabet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle