Danmark mødt af mur af afvisninger i forsøg på at ændre omstridte medicinregler

Det er stadig ikke lykkes fødevareminister Rasmus Prehn (S) at få hul igennem i EU-systemet for at få ændret veterinærbekendtgørelse, der trådte i kraft i slutningen af januar, og som kan føre til øget medicinforbrug. Han har dog ikke opgivet, slår han fast.

Det er efterhånden ved at være tre måneder siden, at den nye veterinærforordning fra EU trådte i kraft i Danmark. Forordningen betyder, at dyrlæger ikke må fravige indlægssedlen, der følger med lægemidlerne, når de behandler dyr. Mens det i andre EU-lande gerne skulle føre til, at det samlede antibiotika falder, så betyder forordningen i Danmark, at der i nogle tilfælde bliver udskrevet mere antibiotika end hvad der ellers ville være gjort, da dyrlæger før veterinærforordningen trådte i kraft godt kunne vælge at afkorte behandlingen, hvis det var deres faglige vurdering.

Også når det kommer til smertebehandling, har dyrlæger – og ikke mindst kæledyrsejere – gjort kraftigt opmærksom på, at det ikke kan foregå optimalt på grund af veterinærforordningen.

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) oplyste i februar, at han tog fat i EU’s sundhedskommissær Stella Kyrikides omkring de danske bekyrminger omkring Veterinærforordningen, men endnu er intet ændret.

10. marts vendte kommissæren tilbage med svar til fødevareministeren, at den eneste mulige løsning på problemet er, at producenterne af lægemidlerne opdaterer indlægssedlerne – også kaldet markedsføringstilladelserne - der følger med medicinen.

- Min holdning er klar. Svaret fra sundhedskommissæren er ikke tilfredsstillende, sagde Rasmus Prehn, da han onsdag eftermiddag i denne uge var i samråd på Christiansborg angående veterinærforordningen.

Ministeren uddybede, at det ikke kan være meningen, at man i Danmark i visse situationer risikerer at skulle bruge antibiotika på en uhensigtsmæssig måde på grund af forordningen.

- Vi skal finde en løsning, der kan bruges nu og her. Vi arbejder derfor for, at det igen kan blive muligt at fravige markedsføringstilladelserne for antibiotika i veterinærfaglige velbegrundede tilfælde, når det medfører et mindre forbrug af antibiotika, lød det fra ministeren.

Har stillet ændringsforslag

Efter kommissæren for en måned siden blankt afviste det danske ønske om at finde en løsning på problemet, så lyder det fra Rasmus Prehn, at man fra dansk side har stillet et ændringsforslag i forbindelse med forordningen. Det forslag har EU-Kommissionen i første omgang afvist.

- Kommissionen har dog tilkendegivet, at de gerne vil fortsætte drøftelserne med Danmark på bilateralt niveau. Derfor fortsætter dialogen, lød det fra Rasmus Prehn.

Fra ministeren lyder det videre, at man også arbejder for, at man gennem Europa-Parlamentet kan få ændret på reglerne i forordningen.

- Jeg har derudover anmodet Sundhedsstyrelsen om at se på, hvordan lægemiddelproducenterne hurtigst muligt får opdateret markedsføringstilladelserne, sagde Rasmus Prehn.

Han nævnte, at man også må se på, om der er alternative midler, som dyrlægerne kan bruges i deres behandlig.

Han forklarede, at det stadigvæk er hans håb, at det på kort sigt kan lykkes at finde en løsning på hele problemet.

Mildest talt uheldigt

Fødevareministeren forklarede, at han går ind for, at der i EU er fælles medicinregler på veterinærområdet, som har til formål at sænke antibiotikaforbruget.

- Men det er mildest talt uheldigt, hvis reglerne er så ufleksible, at de kan føre til, at det i nogle tilfælde kan have det modsatte resultat. Det duer bare ikke, lød det fra ministeren, der slog fast, at man fra dansk side på ingen måde vil give op i sagen.

- Får vi ikke vores ændrigsforslag igennem, så må vi jo arbejde for at få ændret hele forordningen, sagde ministeren.

Kan ikke gøre som i Sverige

Fra Rasmus Prehn har det tidligere lydt, at han kigger på Sverige, hvor dyrlæger til trods for den EU-forordning stadigvæk kan fravige indlægssedlerne til medicinen, men det kom han ikke ind på ved onsdagens samråd.

De danske myndigheder har også gentagne gange afvist, at den nye forordning giver dyrlæger mulighed for at fravige dem, selvom man altså gør det i Sverige.

- Vi har ad flere omgange fået meget præcise tilbagemeldinger fra EU-Kommissionen. Indlægssedlen skal efterleves af dyrlægerne, sagde Christian Strøyer, der er kontorchef i fødevarestyrelsens afdeling for dyrevelfærd og veterinærmedicin blandt andet til DR i februar, da han blev konfronteret med måden, som man gør det på i Sverige.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle