Danmarks beskyttelse af naturen skraber bunden i EU

Danmark er bagefter i Europa, når det gælder at bevare udsat natur og truede arter af dyr og planter.

Danmark ligger faretruende nær bunden i EU, når det gælder beskyttelse af naturområder og bevaringsstatus for udsatte arter af planter og dyr. 

Det viser en ny stor rapport fra EU's Miljøagentur i København, "State of Nature in the EU 2013-2018".

Hvad angår gunstig status for habitatområder, altså levesteder for udsatte dyr og planter, ligger Danmark næstsidst over Belgien, som er bundprop. På status for truede arter er Danmark femtesidst i Europa. 

Ikke-bæredygtigt landbrug og skovbrug, byernes vokseværk og forurening er de faktorer, der presser Europas biologiske mangfoldighed mest. Dermed trues overlevelse for tusinder af dyrearter og sårbare landskabstyper, fortæller rapporten.

"Vi er gået fra et dårligt udgangspunkt til et endnu ringere", siger seniorforsker Rasmus Ejrnæs fra Aarhus Universitet, som har bidraget med data til rapporten.

"Hovedparten af Danmarks naturtyper og arter, som er omfattet af EU's habitatdirektiv, har ugunstig bevaringsstatus". 

Skovene har det værst

Hvor er det værst?

"Det er et svært spørgsmål. Men skovene er et af de steder, hvor det står værst til. Det er absurd, for vi har faktisk fået mere skov. Men i de fleste skove dyrker man fortsat gavntræ, fælder de unge træer og fjerner det døde ved fra skovbunden. Der er mange truede arter og biologisk mangfoldighed tilknyttet skovene", siger Rasmus Ejrnæs. 

Han peger på, at ti sommerfuglearter er uddøde i danske skove over de seneste 50 år.

"Vi skal gå fra en halvhjertet til en helhjertet naturbeskyttelse. Vi mangler at tage skridt fra landbrugsland til også at være et naturland. Det ansvar ligger hos lovgiverne i Folketinge"t, siger seniorforskeren. 

Efterlyser politisk handleplan

Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmark Naturfredningsforening (DN), kalder det "pinligt, at et så rigt land som Danmark er europæisk bundskraber", når det handler om naturbeskyttelse. 

"Det første vigtige skridt er, at regeringen og de tre støttepartier leverer på valgkampens naturløfter om mere urørt skov og 15 vilde naturnationalparker", siger hun.

Også fra havbiolog Thomas Kirk Sørensen i WWF Verdensnaturfonden er der kras kritik.

"Herhjemme hører vi standardbemærkningen fra Miljø- og Fødevareministeriet om, at vi som land opfylder EU’s biodiversitetsmål gennem EU. Men den nye rapport dokumenterer sort på hvidt, at det gør vi slet, slet ikke", siger han.

WWF efterspørger, at politikerne tager ansvar med en national biodiversitetsstrategi og en handleplan, siger han.

/ritzau/

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle