Danmarks jordlovgivning blandt mest liberale i EU

Blandt 22 EU-medlemslande er Danmark et af de lande, der har færrest begrænsninger på handel med landbrugsjord - herunder udenlandske opkøb. Det viser rapport fra EU-Kommissionen.

Danmark hører til de allermest liberale lande i EU, når det gælder handel med landbrugsjord - herunder udenlandske opkøb.

Det fremgår af EU-rapporten ’Agricultural and market regulations in the EU Member States’ fra 2021.

Kun lande som Irland, Finland og Tjekkiet har lige så liberale regler for handel, forpagtning og drift af landbrugsjord.

Målt på 24 forskellige parametre, herunder regler om køberes nationalitet, bopæl og uddannelse, fortrinsstilling for naboer, loft over bedrifter o.a., har EU-landene i gennemsnit syv regulerende tiltag, Danmark har ifølge opgørelsen 1,25.

Har liberaliseret

Det kommer ikke bag på Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), at Danmarks landbrugslovgivning hører til blandt de mest liberale i EU.

"I Danmark har vi liberaliseret landbrugsloven for at tiltrække kapital, så landbruget kan ekspandere og vokse. Det har bl.a. været et bredt ønske fra Axelborg. I mange andre EU-lande er bedrifterne stadig mindre, generelt, og behovet for ekstern kapital er derfor også mindre. Samtidig vægter det sociale og kulturelle højere i en række EU-lande - det at bevare de små samfund", siger Henning Otte Hansen.

Ifølge rapporten er det EU’s nyere medlemsstater, der har de skrappeste regler for handel med landbrug. Her topper Kroatien, Ungarn, Polen og Rumænien.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle