Danmarks største svineproducent lander endnu et stort plus

Danmarks største svineproducent får lavere millionplus end i jubelåret 2019.

Danmarks største svineproducent kom også ud af 2020 med et solidt millionresultat på bundlinjen.

Med 252.000 slagtesvin sendt til Danish Crowns slagterier, egenproduceret fra koncernens 8200 søer, lander Martin Lund Madsen i MLM Group nemlig efter 2020 hele 53 mio. kr.

Noget af et fald fra 2019-resultatet på 73 mio. kr., men drevet af omstændighederne er ejeren godt tilfreds, udtaler han i en pressemeddelelse.

"Det har været et underligt år. Et resultat på 53 mio. kroner er rigtigt godt, men for et år siden havde vi en tro på, at 2020 skulle være et super år. Det blev det ikke på grund af Covid-19, som tog toppen af både vores bruttofortjeneste og årets resultat. Det har nu stadigvæk været et rigtigt fint år for os, så jeg er faktisk godt tilfreds", siger Martin Lund Madsen.

Omsætningen oplyses ikke, men driften i MLM Group, der vel at mærke ikke indeholder koncernens drift af 2800 hektar jord, endte på en bruttofortjeneste på rekordhøje 156 mio. kr. i 2019 til nu 133 mio. kr. i 2020.

Fokus på optimering

Martin Lund Madsen kører sin produktion full line uden salg eller køb af smågrise. Han fortæller, at hvor der for nogle år siden var fokus på at udvide produktionen til den nu halve million slagtesvin, nu i stedet er fokus på at køre driften så optimalt som muligt.

"Det centrale for os er hele tiden at udvikle og optimere produktionen. Samtidig har vi fokus på at bruge de trods alt pæne afregningspriser på grisekød til at konsolidere virksomheden, så vi står stærkest muligt, hvis vi på et tidspunkt igen får en periode med meget lave priser", udtaler han.

Ifølge regnskabsberetningen skal 2021 gå med endnu et produktionsfokus og strømlining af arbejdsgange.

"Koncernen har igen i 2020 foretaget væsentlige nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver. Samtidig er der arbejdet målrettet med at effektivisere og udvikle alle arbejdsgange. Begge dele forventes at bidrage positivt til indtjeningen allerede for regnskabsåret 2021", lyder det, hvorefter forventningen skrues lidt ned  på de økonomiske resultater for året:

"Ledelsen forventer derfor en stabil til let faldende indtjening i koncernen i regnskabsåret 2021. Der er forventning om stigende afregningspriser på svinekød. Koncernens resultat vil derfor afhænge af, hvor tidligt og i hvilket omfang afregningspriserne stiger".

Martin Lund Madsen har de seneste måneder rykket sine selskabers adresser fra det tidligere hovedkontor for koncernen i Bramming, til nu at ligge på den tilkøbte Hedegaard ved Grindsted, hvor han også har udvidet svineproduktion med 17.000 nye stipladser forrige år.

Dertil har han opkøbt en øget ejerandel i mælkeproduktionen Slovakiet Invest fra familien Lerche Simonsen.

MLM Group har en samlet balance på 819,6 mio. kr.. Heraf udgør egenkapitalen 235,3 mio. kr.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle