Danmarksdemokrat bliver formand for centralt udvalg for landbruget i Folketinget

Det bliver Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne, der fremover skal være formand for Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget. Han fortæller, at det var en post hans parti offensivt gik efter.

Efter flere måneders arbejde på meget lavt blus på grund af Folketingsvalget, og senere de langstrakte regeringsdrøftelser, så er Folketinget nu atter ved at være klar til at tage hul på lovgivningsarbejdet.

Før jul kom ministrene på plads, og i denne uge har Folketinget nu også fået nedsat de udvalg, hvor der bliver ført kontrol med regeringen, og hvor alle lov- og beslutningsforslag skal forhandles.

For landbruget er det særligt Miljø- og Fødevareudvalget, der er interessant. Formand for udvalget, der har 29 medlemmer, bliver Hans Kristian Skibby fra Danmarksdemokraterne.

Den 54-årige politiker har siddet i Folketinget siden 2005, og er bosiddende i Tørring. Han forlod i februar sidste år Dansk Folkeparti for et halvt år senere at melde sig ind Danmarksdemokraterne.

Efter valget 1. november blev han udpeget som sit partis ordfører på både landbrugs- og miljøområdet.

- Det er jeg meget glad for. Jeg har tidligere haft meget med erhverv og transport at gøre, men jeg har

Hans Kristian Skibby

  • 54 år (fylder 55 år i denne måned)
  • Formand for Miljø- og Fødevareudvalget
  • Valgt til Folketinget i 2005
  • Ordfører for fødevarer, landbrug, miljø og skat
  • Arbejdedede som speditør inden valg til Folketinget
  • Bosiddende i Tørring
  • Gift og har tre børn

Kilde: ft.dk

også beskæftiget mig med miljø- og landbrugspolitik, som jo også lugter meget af produktion og arbejdspladser i Danmark, siger Hans Kristian Skibby.

Vil tale med alle

Som formand for et udvalg i Folketinget følger der ingen reel politisk magt med. Det er mere en koordinerede rolle. Det er blandt andet udvalgsformanden, der som regel styrer slaget, når en minister er kaldt i samråd om en sag, og som står for det, når forskellige borgere og organisationer ønsker at få foretræde på Christiansborg.

- Jeg skal lede og fordele opgaverne i udvalget. Og stå for en masse praktiske ting. Men jeg vil også insistere på, at der er en god dialog med de forskellige branche- og miljøorganisationer. Jeg vil gerne have en god dialog med alle. Selvom man politisk ikke kan favne alle, så skal man være i stand til at favne alle holdninger, og få alle holdninger tydeliggjort over for udvalgets medlemmer, siger han.

Fra Hans Kristian Skibby lyder det, at Danmarksdemokraterne helt bevidst gik efter at få formandsposten i Miljø- og Fødevareudvalget, da partiernes forskellige gruppeformænd på Christiansborg i december fordelte de forskellige poster imellem sig.

- Landbrugs- og fødevareområdet er jo noget, som vi også i valgkampen, har gjort rigtig meget for at tydeliggøre vores holdning til. Vi vil gerne have et landbrugs- og produktionsorienteret parti. Og derfor har vi også gået ret offensivt efter at komme ind i både det her udvalg, men også landdistrikts- og ø-udvalget, siger han.

CO2-afgift

Selvom man er formand for et udvalg, må man stadigvæk blande sig i den politiske debat. Hans Kristian Skibby er udover at være ordfører for landbrug- og miljø også Danmarksdemokraternes skatteordfører.

Han er ikke i tvivl om, hvad der på den korte bane komme til at præge den politiske debat på landbrugsområdet den kommende tid. Nemlig en CO2-afgift på landbruget.

Netop Danmarksdemokraterne er, sammen med Nye Borgerlige, de eneste partier, der blankt har afvist at ville indføre en afgift på landbrugets biologiske processer.

- Nogle vil mene, at det er en tabt kamp på forhånd, fordi vi har en mærkelig regering, der mener, at de har fundet de vise sten i forhold til at indføre en CO2-afgift på danskproducerede fødevarer. Det kan jeg ikke gøre så meget ved, men vi er et parti, som gerne vil have indflydelse. Så jeg håber, at man også vil lytte til de input, som vil komme fra Danmarksdemokraterne, siger Hans Kristian Skibby.

Før valget tilhørte formandsposten i Miljø- og Fødevareudvalget René Christensen fra Dansk Folkeparti. Han opnåede dog ikke genvalg 1. november.

Emneord

politik

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle