DLF indgår aftale om joint venture med fransk firma

Ny fælles roefrøvirksomhed skal være topaktør på det globale marked for sukker- og foderroe-frø.

Danske DLF Seeds A/S og det franske selskab Groupe Florimond Desprez har indgået en afale om at undersøge muligheden for at lægge de to selskabers sukkerroefrø-,  foderroefrø- og industrielle cikorieforretning sammen i et joint venture.

Joint venturet vil få sit eget selskabsnavn, når det som forventet er klar til sommer. Denne nye enhed vil have sit eget ledelsesteam, der skal lede driften og den strategiske retning, skriver DLF Seeds i en pressemeddelelse

Formålet med det nye joint venture er at blive en stærk aktør inden for sukkerroesektoren. Branchen står ifølge DLF over for omfattende krav og ændringer i markedet på grund af både ny lovgivning og ændrede klimaforhold. For at kunne imødekomme de krav samt behovet for hurtige teknologiske fremskridt øges investeringsbehovet i sektoren vedvarende. Derfor har begge parter valgt at forene kræfterne for mere effekivt at være i stand til at løse disse udfordringer. 

Vil være top-aktør

Her samarbejder
de allerede

  • DLF har gennem mange år samarbejdet med Florimond Desprez omkring ejerskabet af Danespo samt Magno Seeds, der er DLFs roeforretning i Nordamerika.
  • DLF overtog for nogle år siden Florimond Desprez’s sorter og forædlingsprogram i lucerne. 

- Det nye joint venture er et strategisk træk, der er forankret i vores fælles vision om at sikre en stærk position, som kan levere en avanceret og mangfoldig produktportefølje og skabe værdi for landbruget og sukkerroesektoren. Vores nye fælles roefrøvirksomhed vil blive en topaktør på det globale sukkerroe- samt foderroefrømarked, udtaler Søren Halbye, administrerende direktør for DLF Seeds A/S i pressemeddelelsen. 

- Vores to sukkerroefrøforretninger komplementerer hinanden meget fint både i forhold planteforædling og forsyningskæden af roefrø. Disse synergier vil give os øget styrke til at støtee roedyrkerne i bestræbelserne på at tilpasse sig klimaforandringerne, udtaler François Desprez, præsident for Groupe Florimond Desprez. 

Selskaberne indleder nu den proces, hvor de i tæt samarbejde vil udarbejde en integrationsplan. Etableringen af joint venturet er i øjeblikket underlagt en regulatorisk godkendelsesproces, der forventes færdig 1. juli 2024.

Faktaboks

Fakta:

  • DLF Seeds A/S, der har hovedsæde i Danmark og over 2.000 medarbejdere globalt fordelt i 22 lande, er ejet af danske frøavlere og er markedsleder i den globale frøindustri.
  • Groupe Florimond Desprez arbejder primært med arter beregnet humant forbrug og er verdensførende inden for sukkerroefrø, en førende europæisk kornforædler og en betydelig spiller på det europæiske marked for læggekartofler. Groupe Florimond Desprez er en uafængig familieejet virksomhed, der opererer i 65 lande, og anvender 15 procent af sin omsætning til forskning. Groupe Florimond Desprez beskæftiger 1.000 personer.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle