Dansk sejr: Udenlandsk kyllingekød skal være testet salmonellafri

Danmark kan nu kræve, at udenlandsk kyllingekød er testet fri for salmonella, før det bliver sendt til Danmark. En sejr for fødevare-sikkerheden, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Der har i mange år været et krav om salmonellafrihed for dansk kyllingekød, men nu gælder det også det udenlandske kyllingekød, der sælges i Danmark.

EU’s Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har givet Danmark særstatus for salmonella i kyllingekød. Det har et flertal af medlemslandene stemt for i dag, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Komitéen anerkender dermed den store danske indsats for at bekæmpe salmonella i slagtekyllingeproduktionen. Med en særstatus kan Danmark nu kræve, at udenlandsk kyllingekød skal være testet frit for salmonella, inden kødet sendes til Danmark.

”Det er en stor sejr for fødevaresikkerheden. Vi kan nu være så godt som sikre på, at der ikke er salmonella i det kyllingekød, vi køber i supermarkedet eller spiser på restauranterne. Hvad enten kødet er fra Danmark eller udlandet,” siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

Det vækker stor glæde hos Martin Hjort Jensen, der er formand for Erhvervsfjerkræsektionen i Landbrug & Fødevarer.

"Fjerkræbranchen har arbejdet systematisk og målrettet med bekæmpelse af salmonella, og det bærer nu frugt," siger Martin Hjort Jensen.

"Det er over 10 år siden, at ansøgningen til EU blev sendt. Så det har været en meget lang proces, der har kostet rigtig mange penge for både producenter og slagterier", siger Martin Hjort Jensen.

Bestyrelsesformand Gunder P. Jensen fra Gråsten Fjerkræ, der får sine kyllinger og ænder produceret i Tyskland, mener, at forbrugerne er taberne.

"Giver EU Danmark lov til at indføre særreglen, vil det helt unødvendigt betyde øget bureaukrati og protektionisme i stedet for at fremme varernes frie bevægelighed og samhandel i EU. En særregel vil smitte af på omkostningerne, og der er kun forbrugernes til at betale. De bliver tabere – og folkesundheden vil hverken blive bedre eller dårligere", har Gunder P. Jensen tidligere udtalt.

Esben Lunde Larsen siger, at den danske særstatus er en anerkendelse til de landmænd, slagterier og myndigheder, som i mere end 20 år har gjort en stor indsats for at slippe af med salmonella. Det har ført til et stort fald i antal registrerede sygdomstilfælde pga. salmonella i Danmark.

I de senere år har antallet af syge ligget på omkring 1.000 om året. Omkring halvdelen bliver smittet med salmonella, mens de er i udlandet, skriver ministeriet.

”Denne særstatus havde ikke været mulig uden erhvervets store fokus på at undgå salmonella i produktionen. Det er først og fremmest erhvervets fortjeneste, at vi nu kan føle os ekstra sikre på, at både det danske og det indførte kyllingekød er fri for salmonella,” siger Esben Lunde Larsen.

Allerede i 2012 fik Danmark en tilsvarende salmonella særstatus for æg.

Man skal altid følge hygiejnerådene. Herunder at gennemstege kyllingekød, da der kan være andre sygdomsfremkaldende bakterier i som eksempelvis campylobacter.

Redigeret kl. 11.48: Kommentarer fra Martin Hjort Jensen tilføjet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle