Dansk storfarm i Ukraine rydder staldene: Ramt af afrikansk svinepest

95.000 svin skal slagtes på en farm i det vestlige Ukraine, som er ejet primært af et dansk holdingselskab.

Helt ude i den vestligste del af Ukraine, op mod grænsen til Polen, er et storlandbrug delvist ejet af danskere blevet ramt af afrikansk svinepest.

Farmen hedder Halychyna-zahid, og ligger i L'viv regionen i Ukraine. Virksomheden er blandt de ti største producenter i Ukraine, der opdrætter og feder svin op til slagtning. 

Farmen er delvist ejet af det danske selskab Zythomir Holding A/S, der har en ejerandel på 82,85 procent.

Fredag den 16. august opstod der dog mistanke om sygdom i besætningen, hvilket blev endeligt bekræftet dagen efter, hvor prøverne kom postive tilbage.

Derfor skal farmens nuværende 95.000 svin slagtes. Man er gået i gang med at aflive dyrene, og efter planen vil det tage 11 dage, før alle er aflivet.

"Det er os, der er ramt, men jeg ønsker ikke at kommentere mere", siger bestyrelsesformand i Zythomir Holding A/S, Henrik Hilligsø Munk.

Storlandbrug i karantæne

I 2019 er der 5.800 søer på farmen, som forventer at producere mere end 190.000 svin.

Ejendommene og stalde breder sig over 412 hektar, og der dyrkes afgrøder på mere end 5.600 hektar.

Farmen blev oprettet i 2006, samtidig med Zythomir Holding A/S i Danmark, og det første hold dyr blev importeret fra Danmark i 2007.

Gården skal nu i karantæne i 40 dage, ifølge Henrik Hilligsø Munk, der forventer, at gården kan være oppe at køre igen om fire måneder.

Ifølge det danske Zythomir Holding A/S's seneste regnskab landede de i 2018 et overskud på 64,1 millioner kroner i årsresultat. Nettoomsætningen lød på 209,6 millioner kroner. Indtægterne fra kapitalandelene i dattervirksomheden er bogført til 52,3 millioner kroner.

Selve landbruget drives på farmen LLC Halychyna-Zahid i Ukraine, mens det danske moderselskab Zythomir Holding A/S leverer konsulentbistand mv. til dattervirksomheden.

Ledelsen i Ukraine består af danske ledere for administration, markdrift og svineproduktion, fremgår det af regnskabet.

Af ledelsesberetningen fremgår det også, at selskabet har været opmærksomme på risikoen for at blive ramt af afrikansk svinepest:

"I Ukraine har udbredelsen af afrikansk svinepest (ASF) været betydelig. Koncernen er meget opmærksom herpå og har en høj standard af biosecurity med henblik på at undgå smitte i besætningen. Selv med en høj biosecurity kan koncernen blive ramt af transport- og markedsrestriktioner, hvis AFS konstateres i nærområdet. Et udbrud af ASF i nærområdet eller i besætningen vil have betydelig negativ påvirkning på resultat og egenkapital", skriver ledelsen i regnskabet.

Ud over Zythomir Holding A/S ejer to fonde andele i farmen i Ukraine.

Emneord

Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle