Dansk svinekød årsag til flest tilfælde af salmonella

Udlandsrejser var for første gang i årevis ikke primær årsag til salmonellasygdom blandt danskere i 2020. Det viser tal fra DTU Fødevareinstitut.

Danskernes ændrede rejsevaner i 2020 har sat sit aftryk i salmonella-regnskabet.

En opgørelse fra Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, estimerer, hvor stor en andel af de registrerede salmonellatilfælde i Danmark, der tilskrives forskellige kilder.

Tallene viser, som tidligere beskrevet, at der i 2020 samlet set blev registreret næsten halvt så mange salmonellainfektioner som året før.

Fordi danskerne på grund af coronarestriktioner rejste langt mindre i 2020, var udlandsrejser sidste år kun årsag til knap 20 procent af de i alt 614 registrerede salmonellainfektioner herhjemme.

Derfor er det nu dansk svinekød, der er estimeret til at være den fødevarekilde, som i 2020 har gjort flest syge, skriver DTU Fødevareinstitut.

I alt 22 procent af sygdomstilfældene tilskrives dansk svinekød, fulgt af importeret svine- og andekød (hhv. 9 procent og 6 procent).

Sammenligner man tallene for 2019 og 2020 direkte, er der sket en stor procentvis stigning i antallet af salmonellatilfælde, som tilskrives dansk svinekød. I 2019 var der tale om 8 procent.

Faktaboks

Det detaljerede salmonellasmittekilderegnskab er beskrevet i et appendiks til zoonoserapporten for 2020: Trends and sources in human salmonellosis 2020. Zoonoser er sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle