Dansk viceformand fortsætter i spidsen for det europæiske økologiarbejde

Lone Andersen er genvalgt som formand for Copa og Cogecas økologiarbejdsgruppe, og fortsætter dermed som økologiens talerør i EU's største landbrugsorganisation.

Landbrug & Fødevarers viceformand Lone Andersen er blevet genvalgt uden modkandidater og fortsætter endnu to år på formandsposten som formand for Copa og Cogecas økologiarbejdsgruppe.

Hun flankeres af to næstformænd fra henholdsvis Tyskland og Italien. 

"Først og fremmest er jeg glad og taknemmelig over at blive genvalgt som formand og frontfigur for Copa og Cogecas økologiarbejde. Det giver mulighed for at være i direkte kontakt med beslutningstagerne i EU-institutionerne og også fremover at kunne være med til at sætte dagsordenen i økologiarbejdet i Bruxelles", siger hun i en pressemeddelelse fra L&F.

Økologi er højt på dagsordenen i EU, senest med EU-Kommissionens målsætning om mindst 25 pct. økologisk areal i 2030.

Efter godt og vel syv års fokus på de kommende europæiske økologiregler, vil en stor del af det fremtidige økologiarbejde i EU være centreret omkring arbejdet med EU-Kommissionens Jord til Bord-strategi, fortæller hun.

"Vi har så godt som afsluttet arbejdet og forhandlingerne om de kommende europæiske økologiregler, der skal træde i kraft fra 2022. Nu skal vi i et nyt sæt arbejdstøj for at nå EU-Kommissionens meget ambitiøse økologimålsætninger. Når økologien skal vækste, så skal vi først og fremmest sikre, at forbrugerne vil aftage varerne, og dernæst skal vi løbende forbedre den økologiske produktion, hvor vi kan. Vi har en god produktion, men vi kan blive endnu bedre", siger Lone Andersen.

"Økologien alene løser ikke alle udfordringer for fremtidens fødevareproduktion. Vi skal øge biodiversiteten, sikre vores miljø og forbedre klimaaftrykket fra fødevareproduktionen. Det kræver en fælles indsats og et samarbejde mellem fødevareproducenter og de grønne organisationer. Vi er lykkedes med gode tværgående samarbejder i Danmark, og de erfaringer vil jeg gerne bygge videre på i Bruxelles, så hele Europa kan få glæde af de erfaringer, vi allerede har gjort os herhjemme", siger Lone Andersen.

Lone Andersen har været formand for Copa og Cogecas økologiarbejdsgruppe siden 2019. Med genvalget fortsætter hun i formandsstolen de kommende to år.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle