Danske afgrøder har færre pesticidrester

Endnu en gang ligger danske afgrøder flot, når deres indhold af sprøjtemidler sammenlignes med frugt og grønt fra udlandet. Det dokumenterer tal fra Fødevarestyrelsens seneste pesticidrapport.

Myndighederne tog sidste år mere end 2.500 prøver af blandt andet dansk og udenlandsk salat, tomater og agurker samt jordbær og æbler.

Endnu en gang klarer danske afgrøder sig fornemt, målt med internationale alen, og er - med få undtagelser - fri for pesticider over de tilladte grænseværdier. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Størstedelen, 69 procent, af konventionel frugt og knap halvdelen, 43 procent, af konventionelt grønt indeholder sprøjtemiddelrester, ifølge den nye rapport. Dansk, konventionel grønt og frugt ligger dog langt lavere.

Der blev fundet rester af sprøjtegift i 45 procent af dansk konventionel frugt - mod 72 procent i frugt fra EU-lande og 74 procent i tredjelandsfrugt.

For grøntsager var tallet for 27 procent af de konventionelle danske grøntsager. Ved EU-grønt var det 55 procent og trejdelands-grønt 43 procent.

Der er dog en orm i æblet, når det gælder dansk frugt.

For første gang i flere år fandt Fødevarestyrelsen danske æbler med prosulfocarb.

De tre æbler, som indeholdt prosulfocarb, var æbler, som lå i butikkerne i foråret 2016. De er dermed plukket i efteråret 2015. Tal fra Fødevarestyrelsens stikprøver fra æblehøsten 2016 viste ikke spor af prosulfocarb på danske æbler.

"Fund af tre æbler med pesticidet prosulfocarb ændrer ikke ved billedet af danske avlere som meget ansvarlige, når det kommer til at begrænse indholdet af sprøjtemidler i deres afgrøder", udtaler kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand Nielsen.

Prosulfocarb bliver brugt af landmænd til at holde ukrudt væk fra deres kornmarker, men kan eksempelvis drive med vinden ind over æbleplantagerne.

"Så hvis æbleproducenter på den måde får en ridse i renommeet, er det både uforskyldt og helt ufortjent", siger Henrik Dammand Nielsen.

Han understreger, at prosulfocarb ikke er sundhedsskadeligt for mennesker i de mængder, som Fødevarestyrelsen har fundet.  

En handlingsplan fra landbrugserhvervet har siden 2014 opfordret landmændene til frivilligt at bruge særlige dyser, der mindsker problemet med afdrift til nabomarkerne. I august i år blev der indført danske regler, der gjorde det obligatorisk for alle landmænd at bruge de afdriftsreducerende dyser.

Generelt er frugt og grønt på det danske marked fri for pesticider i sundhedsskadelige mængder. Dermed er det også uændret en god idé at spise rigeligt frugt og grønt, sådan som Fødevarestyrelsen anbefaler det i de officielle kostråd.

Hvis man vil reducere sit indtag af pesticider, kan man vælge danske afgrøder. Ved at vælge økologiske afgrøder, kan man reducere sit pesticidindtag yderligere.

Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening, noterer sig i en pressemeddelelse, at indsatsen i dansk landbrug har betydet, at der er færre giftrester i det meste danske konventionelle frugt og grønt end tilsvarende importerede.

Han mener, at flere danskere bør købe økologisk frugt og grønt.

"Det er en udvikling, som alle vinder på. Både landmændene og forbrugerne såvel som vores natur og grundvand", mener Per Kølster.

Der blev i stikprøvekontrollen i 2016 udtaget i alt 246 økologiske prøver. I otte af de økologiske prøver blev der påvist rester af sprøjtegifte – svarende til 3,3 procent: én prøve af dansk oprindelse og syv prøver af udenlandsk oprindelse. Ved tre af de udenlandske prøver blev det vurderet, at der var tale om overtrædelse af økologireglerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle