Danske landmænd går målrettet efter rumænsk jord

Når danske landmænd skal have pungen op og investere i udenlandsk landbrug, så er Rumænien efterfulgt af Polen og Slovakiet de mest eftertragtede lande.

I 2020 var der 450 danske bedrifter med investering i landbrug i udlandet.

Langt de fleste investeringer fandt sted i andre EU-lande, hvor Rumænien toppede som det mest attraktive investeringsland for danske landmænd sammen med Polen og Slovakiet. Det viser et specialudtræk fra Landbrugs og gartneri-tællingen fra Danmarks Statistik.

Blandt europæiske lande uden for EU er der særligt investeret i Ukraine og Rusland. Antageligt er de østeuropæiske lande attraktive i kraft af lave lønninger og lave jordpriser.

Investering i landbrug i lande uden for Europa forekommer dog kun i beskedent omfang.

Tallene omfatter alene landmænd med bedrifter i Danmark, og dækker altså ikke danske statsborgere, som driver landbrug i andre lande uden at have landbrug i Danmark.


Rumænien, Polen og Slovakiet er de mest populære EU-lande blandt danske landmænd. Men Ukraine og Rusland maser sig også ind på listen. Kilde: Danmarks Statistik.

Små investeringer og i samarbejde med andre landmænd

De fleste landmænd, godt 60 pct., investerede under 10. mio. kr. i udenlandsk landbrug. 12 pct. investerede for mindst 25 mio. kr.

Det store flertal investerede i samarbejde med andre landmænd og ret hyppigt i landbrug med husdyrproduktion. Et mindretal udøvede aktivt ejerskab. Det ser derfor ud til, at den gængse model er, at man ansætter en lokal driftsleder til at varetage den daglige ledelse.

Det var typisk bedrifter med meget jord og mange dyr, som havde investeringer i udlandet. I gennemsnit dyrkede de omkring 200 hektar mod 79 hektar for bedrifter i almindelighed.

Blandt dem, som havde kvæg eller svin, var den gennemsnitlige besætningsstørrelse hhv. 300 og 7.400 dyr, hvilket var betragteligt over gennemsnittet for alle bedrifter med kvæg eller svin.

Udlændinge med landbrug i Danmark

En rapport fra Københavns fra Universitet har forsøgt at klarlægge udlændinges indflydelse på det danske landbrug i 2019.

Studiet viser, at det er 748 udenlandske statsborgere - især hollændere og tyskere - som ejer mindst 5,0 hektar landbrugsjord i Danmark.

Tilsammen har de under 50.000 ha - en meget lille del af Danmarks 2,6 mio. ha store landbrugsareal.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle