Danske minkavlere trues atter af EU-forbud

Portugal ønsker at sætte minken på EU's liste over såkaldte invasive arter, som ikke må indføres eller avles i EU.

Den nordamerikanske mink, som Danmark er storeksportør af, er på kandidatlisten til et forbud, når videnskabelige eksperter 9. november mødes i Bruxelles.

Det er Portugal, der har ønsket at sætte minken på EU's liste over såkaldte invasive arter, som ikke må indføres eller avles i EU, og som landene skal gøre en aktiv indsats for at udrydde.

Det bekymrer den danske fødevareminister, Esben Lunde Larsen (V), der har sat sit embedsværk i sving for at modarbejde et EU-forbud.

"Danmark har en stor produktion af mink til eksport, og erhvervet bidrager med tusinder af arbejdspladser i Danmark. Derfor ser jeg meget alvorligt på, at der er kommet en anmodning fra Portugal om at sætte den amerikanske mink på listen af invasive arter i EU."

"Jeg har også arbejdet intensivt for, at vi giver alle oplysninger om minkens betydning for dansk økonomi til EU, så de kan få bedre forståelse for, hvor stor betydning minkavl har for dansk økonomi, og det arbejde fortsætter naturligvis," skriver ministeren i en mail til Altinget.

Den nordamerikanske mink er uden tvivl en invasiv art i Europa, og den skaber store problemer i mange EU-lande for blandt andet fuglelivet.

EU's regler for bekæmpelse af invasive arter giver mulighed for at lade arter, der er af særlig økonomisk betydning, gå fri af forbud, selv om de er problematiske.

Hos Fur Europe i Bruxelles, der er paraplyorganisation for de europæiske pelsavlere og pelsindustrien, frygter direktør Mette Lykke Nielsen dog, at de videnskabelige eksperter ikke vil lægge nok vægt på den socioøkonomiske betydning, erhvervet har i Europa.

"Vi mener, at den videnskabelige komité bør se negativt på en listing af mink, når man tager den socioøkonomiske betydning i betragtning, sådan som forordningen også foreskriver," siger hun.

EU står for 60 procent af verdens produktion af mink. Det svarer til omkring 40 millioner skind om året, som i 2016 indbragte omkring 10 milliarder kr. Og her er Danmark den suverænt største spiller.

Minkavl alene anslås at skabe 2.500 og 4.300 fuldtidsarbejdspladser bare i Danmark - også skaber en masse afledte job, der rækker fra produktion af maskiner og stalde over forarbejdning af skind til modebranchen.

Når de videnskabelige eksperter har behandlet spørgsmålet, lægges sagen op til EU-Kommissionen, som skal udfærdige et forslag til, hvilke arter der skal tilføjes til sortlisten.

Den endelige beslutning forventes at blive truffet i foråret 2018. Men den danske regering håber, at minken allerede da er blevet strøget af kandidatlisten.

Med et forbud vil der stadig være en mulighed for at søge dispensation. Men det skal ske for hvert enkelt af de cirka 1500 danske minkfarme.

/Ritzau

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle