Danske Svineproducenter: Trist, at Danavl mister mange avlssøer

Danske Svineproducenter er trist over, at en del af de danske avlsbesætninger har valgt at stå uden for Danavl.

"En trist dag for danske svineproducenter".

Sådan betegner formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen udmeldingen om, at en stor del af de danske avls- og opformeringssøer ikke ønsker at være en del af det nye Danavl.

 

Cirka 75 procent af de danske avlsbesætninger og cirka 70 procent af de danske opformeringsbesætninger bakker op om det nye DanAvl.

"Splittelsen vil koste nedsat avlsfremgang i en periode samt ekstra omkostninger til at holde to eller flere avlssystemer kørende. Hertil skal tillægges de tabte genafgifter som følge af det manglende fælles fodslag", siger Henrik Mortensen i en pressemeddelelse.

Han påpeger, at det på svinekongressen for nylig blev fremlagt, at de samlede genafgifter er på cirka 280 mio. kr. Hvis svineproducenterne mister 15-20 procent heraf, svarer det til 42-56 mio. kr.

"Det må betyde kortsigtede røde tal i L&F Svineproduktion", siger Henrik Mortensen.

Erik Larsen, L&F Svineproduktion, taler dog om mindre beløb - i størrelsesordenen 20-30 mio. kr. årligt.

Danske Svineproducenter skriver, at et brud vil betyde, at udenlandsk svineproduktion kommer til at bidrage mindre til danske avlsomkostninger og innovationskraft.

"Hvis der ses bort fra det rationelle tab, og vi lader følelserne tale, så er der tale om nogle dygtige landmænd, avlere og forretningsfolk, som har valgt ikke at skrive under på en ny kontrakt med Danavl. Som køber af genetik lyder det altid rart med mere konkurrence i markedet, og - kombineret med nye avlsmål - bliver det en spændende cocktail, som jeg med stor interesse og nysgerrighed vil følge med i", fortsætter Henrik Mortensen i pressemeddelelsen.

Danske Svineproducenter var fra start tilhænger af det nye Danavl, men meldte sig siden som modstander - og efter tilpasninger igen som tilhænger.

Formanden beklager, at kabalen desværre ikke er gået helt op, og det er endt, som det er.

"Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det kunne være endt anderledes, hvis VSP havde lyttet lidt mere til os, inden vi måtte skilles i foråret 2016. Vores anbefaling var netop, at monopolet skulle droppes i Danmark, at der ikke skulle betales 200 mio. kr. for SPF, og at branchen i stedet skulle koncentrere sig om at få bedre styr på tredjelandemarkederne.

"Den løsning kunne nok have skudt et nyt fælles Danavl i gang for fuld kraft og sikkert også allerede have været kørende i dag", slutter Henrik Mortensen.

 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle