Danske Vandløb: Gudenå-kommuner overholder ikke vandløbs-regulativ

Advokatfirma har gransket dokumenter og mener at kunne konstatere, at Gudenå-kommunerne ikke har levet op til deres forpligtelser. De bør tage ansvaret på sig, mener Steen Rasmussen på vegne af en række lodsejere.

Vandføringsevnen i Gudenåen er i en periode på 15 år frem til 2011 blevet markant forringet.

Det er sket på trods af, at det af regulativet for åen fremgår, at den skal bevare en uændret vandføringsevne. Regulativet er således ikke blevet overholdt.

Det er i følge en pressemeddelelse fra landsforeningen Danske Vandløb en af konklusionerne i et notat udarbejdet af advokatfirmaet HjulmandKaptajn for en gruppe af lodsejere ved Gudenåen, som er medlem af bestyrelsen i Danske Vandløb.

Breve og sagsakter gennemgået

Lodsejerne, Hans de Neergaard, Lars Bo Nielsen og Steen Rasmussen, har i forbindelse med oversvømmelserne omkring Gudenåen i slutningen af oktober bedt advokatfirmaet gennemgå regulativet samt breve fra Niras til Viborg Amt og Århus Amt fra dengang, regulativet blev udarbejdet.

Også en rapport og udredning fra rådgivningsselskabet Orbicon fra henholdsvis 2011 og 2013 indgår i materialet.

Manningtal reduceret

Advokat Niels Vase fra advokatfirmaet HjulmandKaptain konkluderer i følge pressemeddelelsen, at der efter regulativets oprettelse og frem til 2011 er sket en reduktion i det såkaldte manningtal.

Vandingsføringsevnen er således blevet forringet - ifølge advokaten som følge af manglende vedligeholdelse.

Manningtallet fortæller noget om den modstand, som vandløbet yder mod vandets strømning. Jo højere modstand, desto lavere manningtal.

Helt konkret er manningtallet i Gudenåen i perioden faldet fra 35 til 15, fremgår det af pressemeddelelsen.

"Hvis manningtallet falder og modstanden i vandløbet dermed stiger, vil også vandstanden stige, hvilket netop er, hvad vi har set i den periode", siger Steen Rasmussen.

"Alvorligt"

"Konklusionen fra advokatfirmaet er meget klar, efter at de har læst materialet, herunder Orbicons rapport og udredning. Vandstanden er steget, og regulativet er ikke overholdt over en lang periode. Det er alvorligt, og det fik konsekvenser for os her i oktober. Jeg synes, kommunerne skal tage ansvaret på sig", siger Steen Rasmussen på vegne af lodsejergruppen.

Han oplyser, at rapporten fra advokatfirmaet er fremsendt til de fire kommuner: Randers, Silkeborg, Viborg og Favrskov.

Vil mødes med kommuner

De tre bestyrelsesmedlemmer fra Danske Vandløb har bedt om at et møde med kommunerne for at fremlægge rapporten, og de afventer kommunernes stillingtagen.

Kommune afviser kritik

LandbrugsAvisen har bedt om en kommentar fra i første omgang Silkeborg Kommune.

Her svarer Claus Løwe Klostergård, (Alternativet) formand for udvalget for Klima og Miljøudvalget og næstformand i Gudenåkomitéen, at han ikke er enig i konklusionerne fra det juridiske notat.

"Jeg forholder mig til at vi har modtaget et notat hvori det konkluderes, at vandføringsevnen i Gudenåen er forringet de senere år. Jeg vil naturligvis gerne se på, om der skulle være hold i påstandene, dog er min klare opfattelse, at vi efterlever regulativet", skriver Claus Løwe Klostergård i en mail til LandbrugsAvisen.

(opdateret 10.12.2019  kl. 15:55 med kommentar af Claus Løwe Klostergård)

 

Faktaboks

I rapporten fra HjulmandKaptain konkluderes:

At Gudenåens fysiske tilstand på strækningen fra Silkeborg til Tange Sø i det væsentlige er uforandret i forhold til tidligere opmålinger fra 1922 og 1997.

Til gengæld er der flere steder på strækningen, særligt på den øverste del, en større afvigelse mellem vandføringsevnen i 2011 og vandføringsevnen i 1997.

I notatet lægges til grund, at årsagen til den faldende vandføringsevne er manglende vedligeholdelse.

"Når denne udvikling sammenholdes med Regulativets bestemmelse om, at vandføringsevnen skulle bevares uforandret efter år 2000, må det konkluderes, at Regulativet ikke er overholdt".

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle