Danske Vandværker åbner for højere grænseværdier for metabolitter

Sammen med en ekspert fra Københavns Universitet åbner Danske Vandværker for, at grænseværdierne for metabolitter tages op til revision.

Grænseværdierne for de ufarlige metabolitter, som er nedbrydningsrester fra pesticider, bør tages op til revision.  

Det siger Susan Münster, direktør for foreningen Danske Vandværker til Ingeniøren.

”Hvis et stof ikke er sundhedsskadeligt, så er tiden kommet til, at vi bør vurdere, om kravværdien skal være lige så lav som for stoffer, som vi ved, er skadelige. Vi er nødt til se mere nuanceret på tingene, hvis vi skal bruge ressourcerne, hvor de giver mest værdi”, siger Susan Münster.

Danske Vandværker repræsenterer 1.900 vandværksejere, der tilsammen står for 44 procent af den danske vandforsyning

Danske Vandværker støttes af Nina Cedergreen, professor i miljøtoksiologi ved Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab. 

”De principielle grænseværdier for pesticider er fornuftige, for de skal ikke være i vores grundvand, men at man stiller de samme krav til metabolitter, som hverken er giftige for mennesker eller en fare for miljøet, kan jeg slet, slet ikke forstå”, siger Nina Cedergreen til Ingeniøren.

Og her tilslutter Poul Henning Petersen, landskonsulent hos Seges, sig:

"Det er ikke et tilfælde, at vi kalder det danske for verdens strengeste godkendelsessystem. Når man ser på EU har man jo sagt, at man ser bort fra de nedbrydningsprodukter, der er nedbrudt så meget, at de er helt harmløse og ikke giver grund til toksologisk bekymring", siger Poul Henning Petersen til landbrugsavisen.dk. 

Kan spare vandværker og forbrugere penge

Forslaget kommer på baggrund af de store udgifter til at rense vandet, omlægge indvindingerne, eller finde nye boringer, som vandværkerne står overfor. Derfor bliver der foreslået at politikerne hæver grænseværdierne for de af nedbrydningsprodukterne, metabolitterne, der ikke udgør en sundhedsrisiko.

Forskerne mener, at de mange penge er bedre brugt på at sikre de nuværende boringer mod indsivninger. Desuden påpeger Nina Cedergreen, at metabolitterne i vid udstrækning hverken udgør et toksiologisk eller miljømæssigt problem. 

"Det kan betyde, at vandværk og forbrugere kan spare en masse penge på en unødvendig beskyttelse", siger Poul Henning Petersen fra Seges.

Grænseværdien for pesticider er på 0,1 µg/l (mikrogram/l).

Interessant diskussion 

Hos foreningen Danva, der er en interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, mener seniorkonsulent Claus Vangsgård ikke, at der skal differentieres mellem relevante og ikke-relevante metabolitter i dansk lovgivning. Han mener, at man risikerer at skabe frygt og usikkerhed hos forbrugerne.

En pointe i diskussionen er også, at ikke alle mener, at vi ved nok om alle pesticiderne og deres nedbrydningsprodukter. Blandt andet betragtes stoffet 'BAM', et af de hyppigst fremkommende stoffer i danske vandboringer, som en metabolit, mens det i EU anses som en harmløs metabolit.

"Det er en interessant diskussion, om stoffet udgør et problem eller ikke", siger Poul Henning Petersen og fortsætter:

"Generelt synes jeg, det har været utroligt vanskeligt at få en kvalificeret debat om pesticider".

Miljøstyrelsen har af flere omgange ændret på deres grænseværdier for forskellige stoffer i dansk grundvand. 

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle