Danske Vandværker: Frivillige aftaler er stadig vejen frem

Danske Vandværker knokler videre for de frivillige aftaler i tæt samarbejde med landbruget.

Af Jens Juhl Eriksen, chefredaktør, Landbrug & Fødevarer

Helt tilbage i december 2022 sendte Danske Vandværker, DANVA og Landbrug & Fødevarer et brev til miljøordførere og daværende miljøminister Lea Wermelin. Brevet opfordrede til en forlænget tidsramme for frivillige BNBO-aftaler, og at kommunerne blev forpligtiget til at beskytte de relevante arealer enten gennem frivillige aftaler eller påbud.

I sommer meldte regeringen, den i vid udstrækning ville følge indstillingen fra de tre organisationer. Og nu er det konkrete lovforslag så kommet i høringsfasen.

- Uklarhed om blandt andet ansvar og rollefordeling samt erstatningsniveauer i den oprindelige udformning af BNBO-indsatsen betød, at alt for få aftaler blev indgået inden for den oprindeligt fastlagte tidsramme, fastslår direktør i Danske Vandværker Susan Münster, som fortsætter:

- Der er og har været rigtig mange vandværker og landmænd, som har knoklet for at få aftaler på plads. Det giver god mening, for fordelen ved frivillige aftaler er, de tager højde for de lokale forhold. Det handler om at få beskyttelsen i mål så hurtigt og fornuftigt som muligt, så den indsats fortsætter vi. Vi skal ikke bare sætte os ned og afvente påbud.

Den rette balance

Med regeringens plan bliver det Miljøstyrelsens ansvar at følge op på fremdriften løbende, lige som staten kommer til at kompensere kommunerne for deres indsats, fordi de nu klart bliver pålagt en opgave i forhold til at sikre beskyttelsen af BNBO.

- Den bøvlede proces med at indgå frivillige aftaler om at beskytte vores drikkevandsboringer har indtil nu vist, hvor vigtigt det er, at der er en klar rolle- og ansvarsfordeling. Tydelige rammer og et klart juridisk grundlag er en forudsætning for fremdrift. Forhåbentlig vil de nye tiltag sikre, at vi kommer effektivt i mål – også i forhold til at sikre en hurtig afklaring af tvivlsspørgsmål, så beskyttelsen kommer i hus. Vi er derfor glade for, der nu er krav om påbud, de steder hvor man ikke kan komme i mål med frivillige aftaler, siger Susan Münster.

Også Danske Vandværker ser nemlig udfordringer i, hvordan det rette niveau af erstatninger landes. Og kan det blive via frivillige aftaler, er det en klar styrke:

- Mens vandværkerne og forbrugerne ser behov for beskyttelse, så har lodsejerne krav på en rimelig erstatning. Kunsten er at finde den rette balance i det, så parterne kan nå hinanden. De frivillige aftaler giver den største fleksibilitet og udsigt til, at aftalerne også på sigt er holdbare, fordi de baserer sig på en fælles, lokal aftale.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle