Danske Vandværker: Minkkirkegårde kan forurene grundvandet

Danske Vandværker er bekymret over minknedgravning nær Karup

Danske Vandværker, vandværkernes brancheorganisation, er bekymret over nedgravningen af mink i området mellem Kølvrå by og Gedhus i Midtjylland, på et område tilhørende Flyvestation Karup.

Danske Vandværker frygter, at nedgravningen kan gå ud over grund- og drikkevand.

Det skriver vandværkerne i en pressemeddelelse.

Man har tilsyneladende valgt nedgravningspladsen uden at tage hensyn til, at den ligger meget tæt på det område, hvor Kølvrå Vandværk henter sit vand.

Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker, er helt uforstående over for, at man har valgt at grave minkene ned så tæt på et vandindvindingsområde. Hun siger:

”Jeg har læst i pressen, at alt burde være i orden, eftersom man har brugt kalk i forbindelse med nedgravningen, men kalk har kun en forsinkende effekt, og på sigt vil regnen neutralisere kalken og den forhøjede ph-værdi. Det betyder, at den naturlige forrådnelsesproces af minkene vil fortsætte. Og det er altså meget dårlig nyt for grundvandet. Placeringen af minkgravene er meget uheldig og ganske uforståelig”.

Ifølge Niels Kristian Ravn, der er formand for Danske Vandværker region Midtjylland kunne placeringen nærmest ikke have været værre.

"Man kunne ikke have valgt et dårligere sted på de principielt 3000 ha, der hører til Flyvestation Karup, som det kunne placeres på. Udgravningen ligger lige på stregen til vandindvindingsområdet til Kølvrå by og i øvrigt et område, der også er udpeget af Miljøstyrelsen til fremtidigt vandindvindingsområde", siger Niels Kristian Ravn til landbrugsavisen.dk.

"Selvfølgelig er det en trussel mod grundvandet. Det er jo ikke tre mink vi taler om. Det er jo flere millioner" siger han.

Minkgrave er dårligt nyt for drikkevandet

I Danske Vandværker frygter man, at der tilsyneladende ikke er nogen myndighed, som har forholdt sig til eventuelle kemiske processer i forbindelse med, at minkene går i forrådnelse. Det er også værd at notere sig, at drænvand fra almindelige kirkegårde betragtes som spildevand, som der er nogle klare regler for, hvordan skal håndteres. Og her taler vi jo om deciderede mink-kirkegårde.

Myndighederne har tilsyneladende heller ikke forholdt sig til eventuelle antibiotika, som er brugt på minkfarmene. Også selv om en opgørelse fra Center for Diagnostik DTU fastslår, at forbruget i branchen sidste år blev reduceret med 40 procent.

”Det ændrer ikke ved, at det er bekymrende, for vi ved ikke, hvilke stoffer, der kan ende i det vand, som områdets beboere skal drikke. Jeg er generelt ikke tryg ved den sagsbehandling, som har fundet sted i den her sag. Jeg frygter, der kan være for mange ubesvarede spørgsmål, som myndighederne ikke har forholdt sig til”, fastslår direktøren i Danske Vandværker”.

Mennesker med egen indvinding af vand er særlig udsatte, fordi de typisk henter deres vand fra mindre dybder, og også markvanding kan blive et problem, hvis den foretages med forurenet vand.

Søndag talte landbrugsavisen.dk med flere myndigheder omkring placeringen af en minkmassegrav ved Boutrup Sø ved Holstebro.

Her oplyste Kontorchef i Miljøstyrelsen, Per Schriver til landbrugsavisen.dk at selve proceduren omkring at finde egnede områder foregår hos Miljøstyrelsen.

"Vi tjekker områder for nationale interesser såsom natura 2000- områder og drikkevandsinteresser, og de 'huller' vi finder på kortet, hvor det ikke påvirker de nævnte nationale interesser, sender vi videre til naturstyrelsen", forklarer han.

"Det er så op til Naturstyrelsen at vurdere de enkelte lokationer og i det her tilfælde sende det videre til forsvaret, fordi udgravningen er på militært område".

Han forklarer, at hvis det ikke er almen vandforsyning, men eksempelvis private vandboringer har de ingen oplysninger om dem.

Da forsvaret ikke har kompentencer omkring drikkevandsinteresser og badesøer kan de ikke svare på spørgsmål omkring placeringen, oplyser pressetjenesten til landbrugsavisen.dk søndag.

I forbindelse med Danske Vandværkers kritik af placeringen ved Kølvrå har vi igen bedt Miljøstyrelsen svare på om denne placering er forsvarlig. De arbejder på at svare på kritikken.

 

 

 

Emneord

coronavirus mink

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle