Danskere i Polen: Bygger verdens største stald til løse søer

Poldanor er overbevist om, at høj grad af dyrevelfærd kan forenes med en effektiv produktion og moderne stordrift.

Bygger verdens største stald til løse søer

Danskejede Poldanor, der er en del af Axzon A/S, ombygger nu et tidligere polsk statsbrug til et tiptop moderne staldanlæg til løse søer.

Produktionen kommer til at være langt foran både de danske og europæiske krav til dyrevelfærd. Søerne komme til at gå løse hele deres liv bortset fra to til tre dage omkring faring.

Produktionen indrettes på den tidligere statsfarm, Ferma Bara, i den polske by Choj- na. Dér er 100 bygningsarbejdere netop nu ved at ombygge 20 gamle stalde til en topmoderne farm med plads til 5.000 søer, der skal gå løse fra a til z.

»Vi går hele vejen. Søerne kommer til at gå løse fra start til slut. Ikke bare i de få uger, som lovgivningen kræver, men i hele deres levetid bortset fra omkring to til tre dage ved faring,« fortæller Niels Poulsen, der er produktionsdirektør og ansvarlig for svineproduktionen på Poldanors 30 farme i Polen.

Stordrift og dyrevelfærd

På den nye farm vil der stadig være fuldt fokus på stordrift, effektivitet og lave omkostninger, sådan som Poldanor altid har haft det, understreger Bjarne Vest, der er overordnet ansvarlig for alle Axzons driftsmæssige aktiviteter

»Men vi tror på, at det er det helt rigtige tidspunkt at kombinere stordrift og lave omkostninger med en høj grad af dyrevelfærd,« siger han.

Havde målet været at optimere antallet af søer på farmen ud fra de gældende regler om dyrevelfærd, kunne der være blevet plads til næsten 6.500 søer i de stalde, der skal være søer i. Men fordi søerne skal gå løse, er der kun plads til 5.000.

Farmen, der i alt har 33.000 kvm stald under tag, skal også rumme opfedning af alle smågrisene til 30 kg. Målt i dyreenheder bliver farmen Poldanors hidtil største.

Ud over at søerne kræver flere kvadratmeter, belastes økonomien også af en højere smågrisedødelighed på omkring to til tre procent.

På plussiden regner Bjarne Vest med, at smågrisene vejer mellem et halvt og et helt kg mere ved fravænning efter 28 dage, fordi søerne er mere rolige, producerer mere mælk, og smågrisene lettere kan komme til patterne. I den sidste ende kan svinene derfor sendes mindst fem dage tidligere på slagteriet.

»Ser vi på bundlinjen, så viser vores beregninger, at svinekødet bliver fem eurocent eller 37,5 øre dyrere at fremstille pr. kg, end hvis vi kun levede op til de nuværende regler for dyrevelfærd,« siger han.

Poldanor har endnu ikke indgået aftaler om salg og markedsføring af kødet fra de 150.000 svin, den årlige produktion kommer til at omfatte. Men forhandlingerne er i gang.

»Det eneste, jeg kan sige lige nu, er, at der bliver tale om et separat varemærke, der nok primært vil blive solgt i vesteuropæiske supermarkedskæder, og at vi er netop nu er i gang med at få afsætningen på plads,« siger Bjarne Vest.

 

Økonomi uden de 37,5 øre

Skulle det ske, at Poldanor ikke kan opnå en merpris på 37,5 øre pr. kg kød, er der dog stadig økonomi i svineproduktionen på farmen, hvilket har været en af forudsætningerne og en hjørnesten i udviklingen af konceptet.

»Farmen med de løse søer giver overskud under alle omstændigheder,« understreger Bjarne Vest og fortsætter:

»Men det er ingen hemmelighed, at vi kunne tjene flere penge ved bare at fortsætte som hidtil med at producere bulk-grise. Men vi tror på, at det er forsøget værd at gå foran, når det gælder dyrevelfærd.«

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle