Danskere i udlandet: På vej mod nye store overskud

Overskuddet før skat steg med 134 procent på de ti største danske landbrug uden for Danmark.

Det går godt for de største danske landbrug i udlandet. Rigtig godt.

Med en stigning i overskuddet før skat på 134 procent blev 2016 et rigtig godt år for ti af de største danskejede landbrug ude i Europa og Kina.

Samlet set landede deres overskud før skat på 439 mio. kr. Året før lød deres overskud på 188 mio. kr.

Det viser tal, som LandbrugsAvisen har indsamlet for ti af de største danskejede landbrug i udlandet: Axzon, Idavang, DCH International, Scandinavian Farms, AgroEast, FirstFarms, Agri Invest, Dan Slovakia Agrar, Agrovakia og Slovakian Farm Invest.

Og 2017 tegner til at blive lige så godt og måske endda endnu bedre for de ti selskaber.

Virkelig godt

Fra sit kontor i Ukraine kalder adm. direktør Tom Axelgaard, Axzon, de første seks måneder af 2017, for virkelig gode.

»Vi har haft et virkelig godt 1. halvår i år. Svinepriserne har været høje, og bytteforholdet mellem svinekød og korn har været godt.«

»De seks første måneder har endda været klart bedre end vores 2. halvår i 2016, som ellers var så godt, at det rettede op på et meget skidt 1. halvår,« siger Tom Axelgaard, der leder Axzon-koncernen med en omsætning på 1,4 mia. kr., der primært kommer fra produktion af svinekød i Polen, Ukraine og Rusland.

Før skat lød Axzons resultat sidste år på 95 mio. kr. mod 45 mio. året før. Og EBITDA-resultatet, der udtrykker overskuddet før både renter, skat, afskrivninger, nedskrivninger og påvirkning fra valutakurser, steg med 60 mio. kr. fra 284 til 344 mio. kr.

Tom Axelgaard vil ikke gå i detaljer om, hvordan det kommer til at gå i den resterende del af 2017, bortset fra, at det bliver et rigtig godt år, hvis svineprisen holder.

»Der er stadig nogle måneder, før vi er i mål i år, og et fald i svineprisen kan nå ændre på årets resultat,« siger han.

Mindst ligesom 2016

Længere mod nord - i Litauen og i Rusland ved Skt. Petersborg - driver Idavang også landbrug med produktion af svin som omdrejningspunkt. Med stærkt stigende svinepriser i både Litauen og Rusland oplevede også Idavang en klart bedre økonomi i 2017.

Fra 2015 til 2016 steg selskabets omsætning fra 678 til 707 mio. kr. I samme periode steg resultatet før skat steg fra 45 til 111 mio. kr., og EBITDA-resultatet steg fra 151 til 194 mio. kr.

»Efter et katastrofalt 1. kvartal vendte markedet i 2. kvartal, og det sluttede med et 4. kvartal, vi aldrig nogensinde har oplevet bedre,« siger Idavangs næstformand Jytte Rosenmaj.

»I år ser det også rigtig, rigtig godt ud. Lige nu forventer jeg, at 2017 bliver mindst lige så godt som sidste år. Og hvis svineprisen fortsætter på det nuværende niveau, bliver 2017 væsentligt bedre end det gode 2016,« siger hun.

I Rumænien præsterede DHC International i 2016 det største overskud i selskabets historie. Før skat blev overskuddet på 96 mio. kr. mod 45 mio. kr. året før. En del af overskuddet - cirka 15 mio. kr. - skyldes dog en regnskabsteknikalitet, der vedrører værdisætningen af svin.

Kan blive et stort år

Den store forbedring skyldes større effektivitet, en udvidelse med knap 3.800 søer full-line, som slog igennem med fuld effekt i 2016, og at bytteforholdet mellem korn og svinekød set som gennemsnit for hele året var godt, hvor meget lave svinepriser ved årets begyndelse blev afløst af markante prisstigninger på cirka 60 procent.

Og 2017 kan gå hen og blive mindst lige så godt som det meget fine 2016 for DCH International, der sidste år havde godt 12.000 søer, solgte knap 400.000 slagtesvin og producerede 32,3 svin pr. årsso.

Video: Sådan holder Michael styr på 800 køer og 13 malkerobotterKvæg 20. november · 11:17

»2017 tegner rigtig godt. Vi har øget effektiviteten yderligere, og bytteforholdet mellem korn og svinekød er fortsat rigtig godt og måske endda lidt bedre end i sidste halvår sidste år. Fortsætter resten af 2017, som det er gået indtil nu, så går vi et stort år i møde med et endnu bedre resultat end det fine år, vi havde sidste år,« siger Lars V. Drescher, adm. direktør i DCH International.

Længere mod nord, i Ukraine og Rusland driver AgroEast landbrug med 6.300 årssøer, produktion af 195.000 grise og planteavl på 5.900 hektar.

30 procent over budget

Som et af de få store udenlandske selskaber med svin fik AgroEast et minus på bundlinjen i 2016.

»Vi havde mange smågrise i overskud, fordi vi ventede på byggetilladelser til 20.000 stipladser. Vi måtte derfor sælge 135.000 smågrise på et svært marked - heraf de 100.000 i Ukraine, der var præget af både lave salgspriser og ustabil afsætning,« fortæller bestyrelsesformand Jørgen Tørnæs, AgroEast.

Dertil kommer, at høstudbytterne var under middel og priserne lave i Rusland, mens høsten i Ukraine var over middel, men priserne til gengæld under middel.

»I år ser alt til gengæld godt ud i marken, og med udsigten til en god høst i år og med byggetilladelserne i hus, så vi har fået bygget de stalde, vi savnede, tegner 2017 til at blive et godt år for os.«

»Lige nu ligger vi 30 procent foran budget, og jeg forventer, at vi igen får plus på bundlinjen,« siger Jørgen Tørnæs.

Aktionærer tror på det

I modsætning til mange af de andre store danske landbrugsselskaber ude i Europa har FirstFarms ikke haft indtægter fra svineproduktion. Indtil sidste år baserede FirstFarms forretningen på produktion af mælk og planteavl.

Men med en kvægbesætning, der har været ramt af sygdom, svingende udbytter og priser på afgrøderne, er det som oftest endt med, at årets resultat har været et underskud. Og i de år, resultatet har været positivt, har det ikke været stort nok til at udligne underskuddene de andre år.

2016 var igen et år med negativt resultat før skat for FirstFarms. Til gengæld viste resultatet før skat kun et minues på 13 mio. kr. sammenlignet med minus 22 mio. kr. året før. Dermed gik 2016 også bedre end 2015 for FirstFarms.

»Den primære årsag til det bedre resultat er, at vi fik en rigtig flot høst. Desuden gav det resultat, at vi havde fokus på vores omkostninger. Derimod trak mælkeprisen ned,« siger adm. direktør Anders H. Nørgaard.

Også han regner med, at 2017 bliver bedre end 2016. Alene i 1. kvartal landede FirstFarms et resultat før skat på plus 6,1 mio. kr., bl.a. på grund af en stigning i mælkeprisen.

FirstFarms forventer et EBIT-resultat for hele 2017 på mellem 18 og 22 mio. kr. Det skal sammenlignes med EBIT-resultater på henholdsvis -15 mio. kr. og -3 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016. Den positive udvikling i FirstFarms økonomi afspejles også i, at kursen på selskabets aktie på NASDAQ Nordic-børsen siden november 2016 er steget fra kurs 45 til mellem 65 og 70.

Længere mod øst i Slovakiet driver Dan Slovakia Agrar svineproduktion med 8.500 søer, produktion af slagtesvin, eksport af smågrise samt planteavl på 5.900 hektar.

Selskabet landede sidste år et resultat før skat på 45 mio. kr. sammenlignet med 22 mio. kr. året før. Omsætningen var på 105 mio. kr. mod 79 mio. kr. året før.

Fin høst og høj svinepris

Hos Dan Slovakia Agrar er historien om 2016 nøjagtig den samme som hos de andre store danske svineproducenter ude i Europa: Godt bytteforhold mellem korn og svinekød - især i sidste halvår - og en god høst.

»Vi fik et rigtig godt høstresultat sidste år. Vækstbetingelserne var simpelthen ideelle. Samtidig med en svinepris, der steg, så kørte alle produktioner, som de skal,« siger adm. direktør Mogens Hansen, Dan Slovakia Agrar.

»I år har vi til gengæld haft ekstremt tørre forhold i afgrøderne. Men på grund af bedre priser ser det ud til, at vi lander over budget. Dét betyder - sammen med en pris på svinekød, der er bedre end de foregående års gennemsnit og formentlig fortsætter i år - at vi formentlig kommer hjem med et resultat i år, der bliver bedre end sidste år. Jeg bliver i hvert fald meget skuffet, hvis ikke det bliver bedre,« siger Mogens Hansen.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu