DANVA: Ny aftale har minimal betydning for grundvandet

De indsatser, der skal forbedre grundvandsbeskyttelsen, er ikke tilstrækkelige i ny pesticidstrategi, mener DANVA. Professor mener ikke, strategien går på kompromis med grundvand.

»De kompenserende tiltag står desværre ikke mål med de lempelser, som er givet til godkendelse og anvendelse af pesticider. Selvom der i aftalen nu for første gang er italesat et behov for på nationalt niveau at indføre boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), så er det en mangel, at forligskredsen ikke, som der var lagt op til, blev enig om en indførelse af obligatorisk BNBO for de mest sårbare arealer.«

Det siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen efter at regeringen har præsenteret en ny pesticidstrategi.

Lempelserne går blandt andet ud på at tillade flere sprøjtemidler og gøre det nemmere at godkende stoffer:

»Aftalen bliver italesat som en fordel for forbrugerne, men den tilgodeser kun i meget ringe grad vandforbrugerne,« mener Carl-Emil Larsen.

Selvom der blandt andet indføres forbud mod tvangsmodning med glyphosat 30 dage før høst af konsumafgrøder, der kun dækker en mindre del af dyrkningsarealet, så vil det ikke være en forbedring i forhold til den eksisterende praksis. Også et forbud mod påfyldnings- og vaskepladser indenfor BNBO er et minimalt skridt i den rigtige retning.

Mindre resistens, bedre virkning

Jens Carl Streibig, professor emeritus, Københavns Universitet, specialist i pesticider og tidligere formand for Bekæmpelsesmiddelrådet peger til gengæld på, at godkendelse af flere pesticider kan være med til at reducere brugen af sprøjtemidler. I dag er der få virkningsmekanismer, hvilket kan føre til resistens, så man skal sprøjte mere for at opnå samme effekt som uden resistens.

Stor kartoffelavler bliver borgmester 23. november · 11:14

»Brug af pesticider med samme virkningsmekanisme på store arealer vil hurtigt selektere for skadevoldere, der er tolerante eller resistente over for de mest almindelige midler. Resultatet er, at nye pesticider med nye virkningsmekanismer er påkrævet. Det er nøjagtig den samme problematik som for antibiotika og resistente bakterier. Jo flere virkningsmekanismer vi har, jo større muligheder har vi for at kombinere virkningsmekanismer, så resistensen kan holdes i ave,« siger han og tilføjer:

»Derfor er det særligt positivt, at de danske politikere netop har vedtaget at justere de danske vurderingsprincipper for godkendelse af nye pesticider uden at gå på kompromis med grundvandet.«

Bred aftale

Den nye plan for pesticidbrug for 2017-2021 er en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Hensigten med den nye plan er, at belastningen fra pesticider skal mindskes, og at beskyttelsen af grundvandet skal styrkes. Udover de omtalte tiltag, så indføres der i planen blandt andet også en skærpet kontrol med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu