Debat

Debat Debat & Meninger

Tilbage til debatten Login

Bakker Landbruget nok op om "sin egen" minister?

Af Preben Friis-Hauge, udvalgsformand for Plan- & Teknik udvalget i Varde Kommune.

Her sidst i weekenden og i dag mandag, har man kunnet læse om et voldsomt politisk pres på miljøminister Eva Kjer Hansen vedr Landbrugspakke, kvælstof, eksperter, forskere og hastehøringer.I skrivende stund ved jeg ikke hvad sagen ender med. Jeg er ikke landbrugsekspert, og jeg skal heller ikke gøre mig klog på, hvem der har ret eller uret.Jeg kan kun udtale mig som en politisk udvalgsformand, der i dagligdagen kæmper for at landmændene i Varde Kommune får deres miljøgodkendelser og byggetilladelser mm, så hurtigt som muligt.Senest nu også med tiltag fra Varde kommunes side, så flest mulige landmænd i kommunen kan få andel i den kommende moderniseringspulje; en pulje vi oplevede komme med noget kort varsel sidste år.Mit budskab er blot om Landbruget som organisation er tydelig nok - både lokalt til at forklare hvad det er de gør for deres medlemmer, men også centralt, når vi andre ikke-landmænd skal lede langt efter at finde noget der minder om opbakning fra Landbrugets side til "egen" minister. Det er fint, at jeg kan gå ind på www.landbrugsavisen.dk og se hvorledes landbruget skriver internt til hinanden - opbakning eller ej, det kan man så diskutere. Bevæger man sig ud på de landsdækkende elektroniske medier, så er det slet ikke nemt at få øje på landbrugets holdning.Skylder organisationen ikke medlemmerne at være mere synlig - både lokalt, men også centralt når ministeren er i modvind?  

Untitled image

Tilbage til debatten