Debat Debat & Meninger

Tilbage til debatten Login

Mens vi venter??

JULEN NÆRMER SIG??

Mens vi venter, sådan lyder det ofte op til jul. Vi, slagteriarbejdere har den sidste tid fået stillet flere julegaver?? foran os, hvornår skal de åbnes??. Alle ved problematikken vedr. udførsel af smågrise sydpå og deraf slagterier som kører på nedsat kapacitet. Nu kommer der så skred i mange ting, koncernen Danish Crown fremlægger 2021 strategiplan, Dansk landbrugskapital får etableret risikovillig kapital på 1 milliard til landbrugets bedste forgældede bønder? til 5% i rente,( kilde:bæredygtigt landbrug ) vores fødevareminister fremrykker investeringspuljen ( moderniseringsstyrelsen) med 171millioner (342mill.) PSO - afgiften er traktatstridig og skal udfases inden nytår og derfor ind i finansloven og vedtages idag torsdag om muligt, det giver et løft i fødevareklyngen på 750 millioner eller alene til slagterisektoren i omegnen 216 millioner( kilde landbrug og fødevarer). Herudover er der posetive udsigter vedr. handelsaftaler, landbrugspakke der fuldt implementeres i 2017 med over. 1 million flere slagtesvin i forbindelse med forhøjelse af dyreenheder fra 1,4 til 1,7 slagtesvin pr. hektar,( 1DE = 38,7 sl.svin ) forøgelse af proteinindhold i foderhvede og byg, Osv. Osv. Alle disse tiltag i form af ovenstående julegaver??? hvordan skal det implementeres i vores branche??( slagteribranchen ) giver det kollegerne tryghed i fastsættelsen af vores arbejdspladser, eller skal vi som de foregående år se en stadig udflagning af disse? Jeg mener personligt at med en så fremstrakt hånd af dimensioner som redningsplanken til det gældsplagede landbrug har, burde man vise så meget samfundssind, at der kvitteredes herfor ved ekspansion herhjemme med dertilhørende danske arbejdspladser. Det grundlæggende problem er rammevilkårerne i forhold til vores konkurrenter rundt omkring i EU er uløst og skræmmende, hvorfor??. Slagteriarbejderne har ydet deres indsats, i form ef store effektiviseringer ( akkordtilpasninger ) i sådan en grad at rygter går på at vi er konkurrencedygtige i forhold til konkurrenter. Vi glæder os til at pakkerne åbnes for kollegerne rundt omkring i Danmark. Fisker

Tilbage til debatten