Dele af Værebro Ådal nu fredet

600 hektar omkring Værebro Å er fredet for at bevare landskabets åbne karakter.

Fredningen af 600 hektar omkring Værebro Å skal først og fremmest bevare områdets karakter af åbent uforstyrret landskab. Det fremgår af Fredningsnævnets kendelse fra denne uge.

Fredningen skal også forbedre plante- og dyrelivet, offentlig adgang og skabe grundlag for naturpleje.

Men disse disse mål kan man godt skyde en hvid pind efter, mener formanden for Værebro Ålaug Søren Traberg Vestergaard.

»I de seneste tyve og navnlig ti år, har vi oplevet flere oversvømmelser, og at vandet bliver i længere tid. De 25 interessanter planter, som en biolog fandt for omkring tyve år siden, er væk nu. Det har han selv konstateret,« siger Søren Traberg Vestergaard.

Ålaugsformanden peger på, at meget af det vand, der løber over åens bredder, er forurenet fra byerne.

»Værebro Å er et meget bybelastet vandløb. Der ligger 250.000 husstande i området, der leder vand i systemet, og så længe man ikke tager åens afvandingsevne i betragtning, vil man ikke få genskabt noget natur. Dyr som kvæg og får kan ikke gå der. Den sidste kvægbesætning bliver afviklet til næste år,« siger Søren Traberg Vestergaard.

DN ved det godt

I Danmarks Naturfredningsforening, som har været med til at rejse fredningssagen, ved man godt, at naturindholdet i området omkring Værebro Ådal ikke er noget at råbe hurra for.

»Områderne, der har et interessant naturindhold, er stort set allerede fredet. Jeg har seks til otte fredningssager om året, og i år er det kun et enkelt sted, fredningen sker, fordi der er en sjælden plante, en orkide. Ellers rejser vi fredningssagerne for at beskytte landskaberne mod bebyggelse og mod, at de for eksempel bliver plantet til med energiafgrøder og pyntegrønt,« siger Christina Steenbeck, fredningsmedarbejder i naturfredningsforeningen.

Hun tilføjer, at fredningen også sker for sikre offentlig adgang i områderne, samt at det også giver kommunerne mulighed for at pleje naturen, også der, hvor den er privat ejet.

Historisk landskab

Værebro Ådal er en smeltevands-dal med lang historie. I Ertebølletiden - cirka 5400-3900 f.Kr. - var ådalen direkte forbundet med Roskilde Fjord, men senere hævede landet sig og afskar forbindelsen til fjorden. I 1740 blev dæmningen ved Øvre Værebro Mølle fjernet og den ssidste store sø omdannet til eng og mose. Åen blev udgravet i midten af forrige århundrede og de mange tørvegrave, der var gravet under anden verdenskrig blev jævnet og omdannet til græsningsarealer.

Fredningen har været flere år undervejs og omfattede oprindeligt ca. det dobbelte areal.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle