Den største klimaindsats skal gøres på bedrifterne

Danish Crown kommer med et nyt klimaudspil, hvor klimagasudledningen fra kødproduktion skal reduceres med 50 pct. i 2030. Adm. direktør Jais Valeur ser tiltaget som afgørende for at skabe værdi i den danske gris.

Hvorfor er det så vigtigt at Danish Crown nu tager klimatiltag?

Hvis ikke vi gør noget, vil vi se, at den danske gris bliver mere og mere udfordret. Flere og flere kan det samme som os, de får vores markedsadgang og så videre. Vi kan se en enorm konkurrence fra Spanien og USA. Og hvis ikke vi selv laver certificering og melder krav ud, er der nogle politikere, der gerne vil hjælpe med det her.

Er det så i virkeligheden mere et defensivt træk end offensivt?

Det er både offensivt og defensivt. Når vi lytter til forbrugere og til kunder og ser den bevidsthed, der er omkring bæredygtighed, så er det nu, vi skal agere. Vi skal ikke vente på, at nogen fortæller os, hvad der skal være af regler og lovgivning. Vi skal tage beslutningen. Det er mega vigtigt, at vi selv er med til at lægge linjen og selv sætter ambitionen.

Hvorfor mener du, at det her kan løfte eller ligefrem redde de 60 øre, som du har lovet ejerne?

Den platform, vi står på, bliver mere og mere udfordret. Flere kan det, som vi har været ene om. Men vi har en platform for bæredygtighed i forhold til de andre på grund af alle de trælse lovkrav, som vi har i forhold til dem. Det giver os høje standarder og høje omkostninger. Ved hjælp af bæredygtighed kan vi få det omsat til en konkurrencefordel frem for en ulempe, som det har været i dag. Det skaber ikke alene de 60 øre. Men det er et af håndtagene til at løfte den danske gris.

Hvem skal levere den største reduktion - slagteriet eller landmændene?

Jeg må jo erkende, at det først og fremmest er på gårdene. Forbrugerne forventer, at vi tager ansvar for hele værdikæden, ikke kun på slagteriet.

Hvor meget vil det så koste for landmændene?

Der er stor forskel på, hvor den enkelte landmæand er henne. Men jeg kan ikke sætte beløb på, hvad det vil koste at komme til de 50 procent i reduktion. Min forventning er, at det vil koste de investeringer, vi alligevel skal ud at lave. Sammen med landmændene investerer vi jo hvert år milliarder. Og der skal vi have større fokus på, at man tænker bæredygtigt, når man investerer.

Alle landmænd skal certificeres. Skal andre kunne se, hvordan den enkelte ligger?

Det er ikke tanken. Men det kan måske give os et værktøj til at se, at nogle laver noget, der er meget interessant for kunder eller forbrugere. På den måde kan vi måske lave nye specialprodukter som OUA eller Friland.

Tænker du på en særlig klimagris?

I første omgang er det for alle, og nu skal vi løfte multigrisen, den danske gris, op. Lige nu er der ikke efterspørgsel på CO2-neutrale grise. Vi oplever ikke villighed til at betale for det på det niveau, der skal til. Men når det er sagt, så havde vi alle sælgere samlet i denne uge for at snakke om det her. Og der er flere kunder, der spørger til bæredygtighed og klimaneutralitet. Så der er en gryende interesse. Vi skal som markedsledere også være først og selv være med til at skabe et behov for det her.

En del folk mener jo, at det med klimaet og CO2 bare er en døgnflue. Er det så ikke meget at sætte i gang?

Det her sker i en tro på, at det er mere end en døgnflue. Kigger du på yngre mennesker, så er det mere end en døgnflue. Vi er ovre i tro, håb og kærlighed, ja, og jeg kan ikke love, at det ikke er væk om fem år. Men jeg er nødt til at tro på, at det her kommer til at fortsætte. For den måde, vi gør det på i dag, kan ikke fortsætte. Desuden oplever vi i Danish Crown, at vi selv bliver målt på det her. Når vi bliver ratet af de store amerikanske ratingbureauer, indgår bæredygtighed nu også i vurderingerne. Det er noget nyt. Og jeg har i min tid i branchen ikke før oplevet, at de har ændret på kriterierne. Det underbygger argumentet om, at det her er kommet for at blive.

Faktaboks

Danish Crowns mål:

  • Danish Crown vil reducere klimagas-udledningen fra kødproduktion med 50 pct. i 2030, målt i forhold til 2005.
  • I 2050 skal Danish Crowns kød være klimaneutralt. Det vil sige både hos landmand og slagteri. Alle svineproducenter skal klimacertificeres. 90 pct. skal have certifikat allerede i år.
  • Jais Valeur forventer ikke, at der skal investeres ekstraordinært for at nå målet i 2030.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle