Der blev fundet salmonella i for mange hønseflokke sidste år

Fødevarestyrelsen fandt sidste år salmonella i 2,7 procent af de danske hønseflokke, der lægger æg til forbrugerne. Det har ikke nogen betydning for fødevaresikkerheden, men andelen er for høj i forhold til kravene for Danmarks særstatus.

I løbet af 2018 fandt Fødevarestyrelsen salmonella i 12 danske hønseflokke, der leverer æg til forbrugerne.

Andelen af salmonellapositive flokke var på 2,7 procent, og det er en stigning i forhold til de seneste år, skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Andelen har siden 2012 været på under to procent, som er den grænse, EU har sat for, at et land kan få særstatus for salmonella i konsumæg.

Fødevarestyrelsen vurderer, at stigningen ikke har haft betydning for forbrugernes sikkerhed. Hønsene bliver tjekket for salmonella hver 2. uge, og der leveres ikke æg til forbrugerne fra flokke med salmonella.

”Danske æg bliver testet meget grundigt, og stigningen har ikke haft betydning for fødevaresikkerheden. Når en flok bliver smittet med salmonella, så finder vi den meget hurtigt”, siger sektionsleder Annette Perge fra Fødevarestyrelsen.

Alligevel er andelen af flokke med salmonella for høj. Danmark har et meget tætmasket prøveprogram og dermed en høj sikkerhed for æg, der leveres til forbrugerne. Det er en af grundene til, at Danmark i 2012 fik særstatus for salmonella i konsumæg.

Særstatus betyder, at vi kan afvise udenlandske æg, hvis de stammer fra flokke, der ikke er testet fri for alle typer salmonella. Men det er et krav, at andelen af danske flokke med salmonella skal holdes under to procent, og hvis Danmark mister sin særstatus, ryger muligheden for at afvise udenlandske æg.

Fødevarestyrelsen, DTU FOOD og fjerkræbranchen er gået sammen for at finde en forklaring på stigningen og for at sikre, at andelen af salmonellapositive flokke hurtigst muligt kommer ned under to procent igen.

Bl.a. har brancheforeningen Danske Æg besøgt alle besætninger, der har haft salmonellasmitte i 2018 for at afklare mulige smittekilder. Endvidere har branchen indskærpet vigtigheden af god produktionspraksis og smittebeskyttelse overfor producenterne.

Udover Danmark har kun Sverige og Finland en lignende særstatus. Det er første gang, at andelen af smittede flokke er på over de to procent.
 
Alle danske konsumægsflokke, der leverer til ægpakkeri, bliver testet for salmonella hver 2. uge.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle