"Der er brug for jeres kød, men skæv til FN-mål for bæredygtighed"

Højere udbytter, mindre madspild og udtagning af op til 400.000 hektar er vejen til klimaneutralitet ifølge Esben Lunde Larsen.

Der bliver mere og mere brug for fødevarer i verden, og verden skal undgå at afskove mere land for at producere disse fødevarer. Dermed vil der også fortsat være efterspørgsel på danske grise. Sådan lød det fra Esben Lunde Larsen, direktør for tro og bæredygtighed i World Ressources Institute (WRI), på grisekongressen i Herning tirsdag, hvor han var med på en linje fra Washington. 

Samtidig løftede han en pegefinger og anbefalede, at danske griseproducenter skæver mere til bæredygtighedsmålene fra FN og det, der optager forbrugerne. For når griseproduktionen bliver mere industriel, bliver flere og flere forbrugere fremmedgjort. Derfor er producenterne nødt til at tænke på, hvordan de producerer, og om eventuelle bivirkninger kan legitimeres i forhold til bæredygtighed. 

Ikke forbrugernes ønsker

"Stigende antibiotikaforbrug passer dårligt med de målsætninger, der er, mange døde smågrise passer heller ikke med forbrugernes ønsker. Når hele samfundet taler om bæredygtighed, skal man overveje, om man kan måle succes’en i gram daglig tilvækst og grise pr. årsso"' sagde han.

Han pegede på, at man eventuelt avlsmæssigt kan arbejde frem mod flere overlevende smågrise.

1/3 er madspild

WRI har set på, hvad der skal til for at mætte den stigende befolkning uden at forværre klimaet. En oplagt vej er at mindske madspild.

"En tredjedel af al mad går til spilde. Det svarer til 8 procent af udledningen af drivhusgasser i verden. Hvis madspild var et land, ville det være det land, der udleder tredjemest i hele verden", sagde han.

Samtidig skal der sættes en stopper for yderligere afskovning, vådområder skal genetableres og udbytterne hos danske landmænd hæves med 45 procent frem mod 2050, påpegede Esben Lunde Larsen

"45 procent lyder af meget, men det svarer til, at man fortsætter udviklingen i den takt, den sker i dag", sagde han. 

Udtag 400.000 hektar

I en rapport, WRI har lavet specifikt til Danmark, er en forudsætning for at nå helt frem til klimaneutralitet i 2050 også, at man udtager op til 400.000 hektar inkl. de 100.000 hektar lavbundsjorder, der tales meget om for tiden.

Endelig opfordrede den tidligere danske fødevareminister til, at danske griseproducenter står i spidsen foren udvikling af teknologi, som ikke kun kan bruges lokalt, men også globalt. 

"Det er, når man udvikler teknologi, som kan bruges i hele verden, at man virkelig kan flytte noget på klimaområdet",sagde Esben Lunde Larsen.
 

Emneord

Grisekongres 2021

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle