Der er fald i EU’s svinebestand

Der er udsigt til fald i EUs svineproduktion i 2019. Men store forskelle i udviklingen fra land til land.

Af Karsten Flemin, markedsanalytiker, Landbrug & Fødevarer

I løbet af februar er der offentliggjort resultater fra EU-landenes svinetælling for december 2018. I grafikken er vist den procentvise ændring i svinebestanden for de største svineproducerende lande i EU. Tilsammen har disse syv lande 78 pct. af svinebestanden i EU.

Man skal som altid passe på med at tage resultatet af de enkelte EU-landes svinetællinger som den absolutte sandhed om udviklingen i svinebestanden. Der er tale om stikprøvetællinger af mere eller mindre svingende kvalitet. Men tællingerne plejer at give et nogenlunde godt indtryk af udviklingen i landenes svinebestand.

Spanien stormer frem

Blandt de syv største svineproducerende lande er det kun Spanien og Frankrig, der ved december-tællingen har registreret en fremgang i svinebestanden. Hvor stigningen for Frankrig må siges at være noget overraskende, er det derimod helt som forventet, at fremgangen i den spanske svinebestand fortsætter.

De spanske svineproducenter nyder godt af at have nogle af de laveste omkostninger i EU, samtidig med at den spanske svinepris ligger i den høje ende. Herudover er den spanske svinesektor kendetegnet ved en høj vertikal integration. En stor del af svineproduktionen er ejet af selskaber, der er involveret i foder, slagteri eller sågar detailhandel. Disse selskaber lukker ikke ned for produktionen i dårlige tider som i 2018.

Stor tilbagegang i Polen

Modsat forholder det sig i Polen og Tyskland, hvor svinebestanden falder markant ved december-tællingen. I disse to lande udgør de mindre soholdere fortsat en betydelig del af produktionen. Særligt Polen har mange af de små soholdere, der lukker ned i krisetider. Fortsat usikkerhed omkring udviklingen i afrikansk svinepest animerer heller ikke ligefrem til investeringer i svineproduktion i de to lande.

Fald i EUs svinebestand på 1 pct.

Den samlede svinebestand i EU ligger ved december-tællingen 1,0 pct. lavere end for et år siden. For avlsbestanden i form af avlssøer er der et fald på 3,0 pct. Tilbage i maj/juni 2018 lå svinebestanden i EU 1,3 pct. højere end året før, mens avlsbestanden var reduceret med 1,1 pct.

Årsagen til, at svinebestanden i EU nu falder, skal først og fremmest findes i den dårlige økonomi i svineproduktionen i 2018. Resultatet af december-svinetællingen tyder på, at vi i 2019 vil se EU-slagtninger af svin, der vil ligge 1-2 pct. lavere end i 2018.

Stigende notering fremadrettet

Med udsigt til fald i produktionen af grisekød i EU er den første forudsætning for en stigende notering for svin indfriet. Nu mangler vi så bare at se et løft i eksporten til Kina, så der for alvor kan komme gang i noteringsstigningerne.

Indtil nu har efterspørgslen fra Kina dog været noget skuffende. De kinesiske problemer med afrikansk svinepest har ikke endnu givet sig udslag i øget import. De kinesiske svinepriser har tilmed været faldende i de første uger af året.

Tilsyneladende har der på det kinesiske marked været en negativ forbrugerreaktion på afrikansk svinepest, hvor nogle forbrugere har flyttet efterspørgsel væk fra grisekød og over mod fjerkrækød og oksekød.

Men i de seneste uger har slagterierne herhjemme kunnet berette om en øget efterspørgsel fra Kina. Og faldet i de kinesiske svinepriser er stoppet.

Så jeg synes, at der fortsat er grund til optimisme omkring noteringen i 2019. Vi går mod forår og sommer, hvor vi traditionelt ser lavere tilførsler af slagtesvin og bedre svinepriser. Og kommer der som forventet for alvor gang i eksporten til Kina - som vi så tilbage i 2016 - er grunden for alvor lagt til en stærkt stigende notering.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle