Der er sjældent medicinrester i danske fødevarer

Tal fra Fødevarestyrelsen viser, at der sjældent er ulovlige antibiotikarester i æg, ost, kød og mælk fra Danmark.

Der er fortsat langt mellem, at myndighederne finder medicinrester i de dyr, som bliver leveret til danske slagterier.

Således fandt Fødevarestyrelsen heller ikke i 2019 overskridelser af de grænseværdier, der gælder for bl.a. spor af antibiotika i hverken svin, kvæg, fjerkræ, æg eller mælk.

Hver år undersøger Fødevarestyrelsen godt 12.000 prøver af danske fødevarer for rester af lægemidler eller forbudte stoffer: Cirka 8.500 fra svin, knap 2.000 fra kvæg og omkring 1.500 prøver fra bl.a. fjerkræ, æg og mælk. Prøverne analyseres på Fødevarestyrelsens laboratorium.

I 2019 fandt Fødevarestyrelsen kun to prøver med et ulovligt indhold. Fundene blev gjort i to dambrug.  

Fødevarestyrelsens analyse viser dermed ikke tegn på, at landmænd ikke holder medicinerede dyr ude af fødekæden, indtil restkoncentrationer af medicin er ude af dyrene.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle