Derfor er økologi så vigtig

'Ordet er Frit' skrives af et fast panel. Det skrevne er udtryk for skribentens egen holdning.

Af Kirsten Lund Jensen, økologichef, Landbrug & Fødevarer

Økologien er et sted, hvor landbruget og forbrugerne kan finde hinanden. Det gælder i forhold til indsatser, der understøtter den grønne omstilling. Men det gælder også helt konkret, når økologiske landmænd slår dørene op for Sofari – Danmarks bedste udflugt - søndag 22. maj. På denne dag får børnefamilier, unge og gamle mulighed for at komme ud på bondegårde i hele landet og opleve de økologiske grise og høre om, hvad økologi går ud på i praksis.

Vi skal fortælle, hvad økologien kan. I Landbrug & Fødevarers Økologisektor er vi stolte over de landmænd, der stiller op for hele erhvervet til arrangementer som Sofari og giver danskerne mulighed for at opleve, hvad der foregår i landbruget. Desuden har det stor betydning, at vi rækker ud til vores omverden og fortæller, hvad der ligger bag det økologiske mærke.

I den aktuelle situation med stigende fødevarepriser og udsigt til kommende klimamærkning er der ekstra god grund til at huske forbrugerne på, hvad man betaler for, når man køber varer, der er mærket med det røde Ø. Men det er også vigtigt, at vi i det økologiske erhverv husker hinanden på at være stolte over det, økologien står for.

Helhedsorienteret tilgang. økologiens styrke er, at den tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang, hvor der leveres på en lang række bæredygtighedsparametre på samme tid. I EUs økologiforordning er økologien defineret som et samlet system for landbrugsdrift og fødevareproduktion, der kombinerer bedste praksis på miljø- og klimaområdet, en høj grad af biodiversitet, bevarelse af naturressourcer og anvendelse af høje dyrevelfærdsstandarder og produktionsstandarder.

Det er omsat til et økologisk regelsæt, som blandt andet indebærer, at markerne dyrkes uden brug af syntetiske sprøjtemidler, kunstgødning og GMO samt lavere anvendelse af kvælstof. De økologiske husdyr skal have mulighed for at udøve deres naturlige adfærd, hvilket blandt andet medfører adgang til udendørsarealer. Der er også krav om ekstra plads i staldene, økologisk fodring og fri adgang til grovfoder. Desuden er der ekstra strenge regler for brug af medicin. Der er også regler for forarbejdning af økologiske fødevarer, som betyder, at der kun anvendes naturlige tilsætningsstoffer.

Kontrakten med forbrugerne. De økologiske regler er en vigtig del af kontrakten med forbrugerne, fordi de sikrer, at man får det, man betaler merpris for. Men det hører det også med til forbrugerkontrakten, at de økologiske landmænd og virksomheder selv går forrest, når det drejer sig om at udvikle produktionsformen i retning af endnu mere bæredygtighed.

Vi har i Landbrug & Fødevarers Økologistrategi fastsat mål om at styrke jordfrugtbarheden og udvikle nye produktionssystemer med fokus på biodiversitet og naturlig adfærd for husdyrene. Vi har mål om at reducere klimaaftrykket via bedre ressourceudnyttelse og øget kulstofbinding. Vi har mål for at udvikle skovlandbrug, stribedyrkning og plantebaserede fødevarer. Vi har mål for udfasning af ikke-europæisk soja og øget dansk fodring. Vi har mål for et fossilfrit økologisk landbrug, og vi har mål for øget anvendelse af recirkulerede næringsstoffer. Og vi arbejder for at fremme en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed, hvor man kommer hele vejen rundt. Derfor økologi.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle