Derfor er nyt fund af afrikansk svinepest så farligt

De tyske myndigheder må nu udvide området, hvor der ledes efter svinepest. Det gør forhandlinger med Kina sværere - og øger risiko for yderligere spredning.

Det nyeste fund af vildsvin smittet med afrikansk svinepest (ASF) i Tyskland er et alvorligt tilbageslag for den tyske slagteribranche og svineproducenter - og dermed også for de danske svineproducenter, der sender smågrise til Tyskland eller på anden vis handler med kollegerne sydpå.

Fundet, der er gjort uden for den ellers indhegnede og markerede zone viser nemlig, at de tyske myndigheder ikke har styr på udbruddet - og det øger bekymringen markant for nye udbrud og yderligere spredning.

Her oplister vi situationen omkring den frygtede svinepest i nabolandet.

1. Så mange dyr er fundet

I alt er nu 38 vildsvin bekræftet smittet med afrikansk svinepest. Der er tale om 37 i den hidtidige, oprindelige zone - og et nyt ca. 80 km nord for. 

Derimod er der fortsat ingen meldinger om smitteudbrud i tambesætninger. Et vigtigt kernepunkt for de tyske myndigheder.

2. Så stort et område 

Smitteudbruddene er alle sket i den østtyske delstat Brandenburg, tæt på grænsen til Polen. På den polske side af grænsen har der det seneste års tid været omfattende smittespredning blandt vildsvin - og myndighederne har længe frygtet, at der ville ske spredning til Tyskland. 

Rundt om det første smittefund, der blev verificeret 9. september, er der oprettet en såkaldt kernezone på 3km i radius, indhegnet med elektrisk hegn.

Derudover er der lavet en ekstra zone med en radius på 15 km, hvori en række restriktioner gælder. Blandt andet måtte landmænd, hvis ejendomme er beliggende i zonen, ikke høste eller så, før deres marker var blevet gennemgået for eventuelle syge eller døde vildsvin. Nogle restriktioner er siden ophævet, men forbud mod høst af majs gælder fortsat.

Med det nye fund i den nordlige Bleyen har de tyske myndigheder altså fået et endnu større område, der skal kontrolleres og overvåges for smitte. De foreløbige udmeldinger tyder på, at de samme restriktioner og indhegninger skal gennemføres ved Bleyen, ligesom de blev det ved Neuzelle.

At det kontaminerede område nu må udvides er en alvorlig kæp i hjulet på den aftenbøn, som samtlige tyske landmænd og slagteriindustri har gentaget de seneste år: Her man levet i håbet om, at de kinesiske myndigheder vil gå med til en regionalisering, så den markante vesttyske svineindustri fortsat kunne eksportere varer til Østen.

Når der så hurtigt kan ske så markante smittespring som 80 kilometer afstanden viser, så bliver det sværere for de tyske myndigheder at argumentere for, at man har alting under fuld kontrol.

3. Smitten kan have  været der i månedsvis

I forbindelse med, at der i Polen i vinter blev fundet tilfælde af afrikansk svinepest tæt på den tyske grænse, udtalte daværende dyrlæge og chefkonsulent i Fødevarestyrelsens afdeling for dyresundhed, Stig Mellergaard, at myndighederne ofte kommer sent med på, at der er smitte i et område.

"Man siger, at når der findes et sygdomstilfælde, har sygdommen været i området i 1-2 måneder", forklarede han.

Den erfarne myndighedsmand påpegede desuden, at jagt i områderne var en stor risiko, idet man kunne risikere at sprede syge dyr og dermed også smitterisikoen over et endnu større område.

Jagten i de kontaminerede områder er nu sat under skarpe restriktioner, så vildsvinene ikke skræmmes unødigt.

4. Smitte florerer fortsat i Polen. Tæt på 100 landbrug ramt

Selv om tyskerne skulle have set deres sidste udbrud, så lever man fortsat med et naboland med stadigt stigende antal udbrud.

I Polen florerer afrikansk svinepest fortsat og denne uges meldinger lyder på, at endnu 846 grise måtte slås ned i det centrale Polen. Dermed har nu næsten 100 besætninger været ramt, alene siden januar, beretter det tyske medie Fleischwirtschaft - og 56.800 tamsvin er blevet slået ned i forsøget på at inddæmme smitten.

Emneord

ASF i Tyskland , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle