Det er en stor fælles interesse at få EU-land- distriktsmidlerne hjem til Danmark

Af Niels Peter Nørring, direktør for Klima og EU i Landbrug & Fødevarer og Anna de Klauman, vicedirektør for EU & Landbrug i Landbrugsstyrelsen

Mange millioner kroner i landdistriktsmidler er endnu ikke blevet søgt eller brugt. Det betyder, at der fortsat er mulighed for at igangsætte særligt grønne og klimavenlige projekter ude på landbrugene.

Indtil videre er næsten seks milliarder kroner blevet hjemtaget fra EU, og inklusiv de nationale midler er der samlet blevet udbetalt 7,6 milliarder kroner til rigtig mange gode projekter rundt om i landet. Alligevel er vi ikke i mål, når det kommer til at udnytte alle midlerne i landdistriktsprogrammet. På nuværende tidspunkt er der mellem en og to milliarder kroner i programmets pulje, der risikerer ikke at komme ud og arbejde i erhvervet, hvis der ikke er attraktive ordninger, hvis ordningerne ikke søges, og hvis tilsagn ikke realiseres.

Der er i programperioden desværre annulleret projekter for over to milliarder kroner. Årsagen er blandt andet usikkerhed om de fremtidige rammevilkår, stærkt stigende omkostninger og usikre markedsforhold. Da midlerne senest skal være udbetalt i slutningen af 2025, betyder den manglende søgning og de annullerede projekter desværre, at vi står til at gå glip af over en milliard kroner.

Det er derfor vigtigt, at landmændene gennemfører deres projekter og søger om udbetaling, inden projektperioden udløber, da det danske landbrugserhverv kun får gavn af de midler, der er søgt om udbetaling til.

Midler til gavn for omstilling

Vi er dog også bevidste om, at vi kun kan komme i mål, hvis ordningerne er værd og mulige at søge. For at sikre dette er der løbende i dialog mellem Landbrugsstyrelsen og Landbrug & Fødevarer om, hvordan ordningerne udnyttes bedst muligt.

Der er muligheder for at øge hjemtagningen på nogle ordninger. F.eks. er tilsagnsperioden for slagtegrise- og kvægstalde netop forlænget med et år til 31/12-24, hvilket forhåbentligt betyder, at flere landbrugere kommer i mål med deres projekt.

Derudover er en række ordninger åbne for ansøgninger. Blandt andet kan ordningerne minivådområder, rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning og grøn bioraffinering søges. Miljø- og klimateknologi åbner d. 16. november for ansøgninger.

Vi har en stærk fælles interesse i at sikre, at dansk landbrug får udnyttet mulighederne og dermed ikke går glip af de mange tilskudsmidler til projekter, der kunne gøre gavn på bedrifterne og gøre en forskel for klimaet og for den grønne omstilling af erhvervet.

Landbrugsstyrelsen er klar til at besvare jeres spørgsmål og sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling.

Vi lytter også meget gerne til forslag og ideer til, hvilke ordninger der kan være behov for at se på med hensyn til tidsrammer og andre krav.

Ved fælles hjælp og indsats kan vi forhåbentlig sørge for, at landdistriktsmidlerne bliver omsat til gode, grønne landbrugsprojekter til gavn for alle.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle