Det skal vi konkurrere imod:De producerer 30 mio. æg - om dagen!

På besøg hos verdens næststørste ægproducent, der også har køer, svin... og meget andet

Af Jørgen Nyberg Larsen, redaktør, Dansk Erhvervs Fjerkræ

Stoltheden lyste ud af Alberto Romo, tredje generation i familievirksomheden PROAN, da vi - Lone og Lars Lunding og jeg - i september besøgte virksomheden i det centrale Mexico. Og resultaterne er da også imponerende. Den virksomhed, der startede med 500 høner i 1954, er i dag en af verdens største fødevareproducenter med 37,5 mio. æglæggere - ti gange det samlede antal høns i Danmark - 7.000 malkekøer og 70.000 søer.

I dag ledes virksomheden af sønnen Don Manuel Romo, og tredje generation deltager også meget aktivt i virksomheden.

Alberto Romo, 45 år, der var vores vært, har ansvaret for ægproduktionen samt de dertil knyttede fabrikker, mens hans tre brødre og en svoger leder henholdsvis markbrug, svineproduktion, kvæghold og markedsføring.

Virksomheden har det hele fra jord til bord. Egen foderfabrik, eget slagteri til æglæggerne, og et svineslagteri er ved at være færdigt. 600 trucks sørger for intern transport og distribution over hele Mexico.

Hønsegødningen blandes med affald fra foderfabrikken til et brugbart gødningsprodukt, mens flere biogasanlæg bruger gødningen fra svine- og kvægproduktionen.

Proan har i alt 4.500 ansatte, heraf er 1.500 i salgsafdelingerne.

Inden for en radius på 30 km fra hovedkontoret i San Juan de los Lagos har de 30 mio. æglæggere. Medregnes en afdeling i den nordlige del af landet, når de i alt op på 37,5 mio. æglæggere, der producerer 1.800 ton æg om dagen. Mexico har stadig problemer med fugleinfluenza, så de vaccinerer mod AI hver 12.-15. uge med injektion. De har ikke haft salmonella i noget hold i de sidste syv år.

Høns og grise, køer og kalve

Vi besøgte en stor farm med afdelinger med svineproduktion, kalveopdræt, mælkeproduktion med 3.500 køer og tre afdelinger med hver 1,4 mio. æglæggende høns. Hver afdeling var flere hundrede meter væk fra andre, og de ansatte kom kun på den afdeling, hvor de arbejdede. De har en uges ferie om året, og lønnen er 1.700 pesos (ca. 565 kr.) om ugen eller ca. 30.000 kr. om året.

Æglæggerafdelingen består af 6 huse med ca. 240.000 høns i hver i traditionelle bure i 6 etager, og æggene pakkes på et pakkeri, der er placeret midt mellem de 6 huse.

Farmens 3.500 malkekøer af racen holsten bliver bliver malket 2 gange om dagen, og de giver i gennemsnit 35 liter mælk om dagen eller i alt ca. 129.000 liter på denne farm, så med 3.500 køer på en anden farm er PROANs totale produktion ca. 240.000 liter om dagen.

PROAN har eget slagteri til udsætterhøns, og de slagter 9.000 høns i timen. Slagtekroppene udbenes manuelt.

Producerer alt selv

Langt hovedparten af æggene sælges friske, men en del bearbejdes til flydende eller tørrede produkter. En del æggehvider eksporteres til Japan, og på en række punkter omdannes råvarerne til færdige produkter som pasta og brød, ligesom man selv står for produktion af æggebakker. Foder til alle tre dyregrupper produceres ligeledes på egen foderfabrik.

Faktaboks

Verdens næststørste

  • PROAN er verdens næststørste ægproducent
  • Ejes af familien Romo
  • 37,5 mio. æglæggere
  • Driver sideløbende mark-, kvæg- og svinebrug
  • Jørgen Nyberg Larsen besøgte virksomheden i september

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle