Det vil den nye regering: Grøn støtte, fordobling af økologi og jordreform

Den nye regering vil lave en række tiltag på landbrugsområdet. Primært med et sigte på miljø og klima.

I nat lykkedes det de røde partier at udarbejde en politisk plan, som gør Mette Frederiksen til leder for en mindretalsregering.

Den aftale, som ikke er et traditionelt regeringsgrundlag, indeholder flere konkrete tiltag på landbrugsområdet, og stort set det hele er koblet til miljø og klima.

Det var blevet præsenteret på forhånd, at aftalen indeholder en klimaplan, som indeholder et reduktionskrav for Danmark på 70 pct. fra 1990-niveau.

bindende klimamål

Men nu står det klart, at den nye regering også vil lave bindende reduktionsmål for landbruget, som skal nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Den vil tage initiativ til en jordreform, som skal indeholde udtagning af landbrugsjord - hvilket minder om den plan, som Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening fremlagde tidligere på året.

Det er desuden bemærkelsesværdigt, at landbrugsstøtten i højere grad skal være et incitament til grøn omstilling i erhvervet.

Dertil kommer mål om at understøtte skovrejsning, fordoble det økologiske areal og undersøge muligheden for at forbyde sprøjtning og gødskning i beskyttede naturområder (§3-arealer).

nedbringe brugen af sprøjtemidler

Den nye regering vil sikre, at udledningen af kvælstof skal nedbringes markant, og det skal blandt andet ske ved at "sikre, at den målrettede regulering fungerer".

Den vil fremlægge en plan for at implementere og efterleve EU's vandrammedirektiv samt en plan for en indsats, der skal nedbringe brugen af sprøjtemidler.

Socialdemokratiet har tidligere lovet at tilbagerulle lempelsen af bo- og arveafgiften for virksomhedsarvinger, og det er også med i aftalen. Dette kan få negativ indflydelse på generationsskifterne i landbruget, mener Martin Merrild, formand i L&F.

Ifølge DR fortalte regeringsleder Mette Frederiksen, at den nye aftale ikke er den endelige liste.

"Den fælles forståelse, vi har nu, er ikke en udtømmende liste. Det er den liste, der skal drive den regering, som jeg præsenterer for hendes majestæt dronningen i morgen", sagde hun ifølge mediet.

Emneord

politik , Top2

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle