DF om aflyst gødskningsforbud: Det er en fornøjelse

Dansk Folkeparti tilfreds med, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu fører blå bloks fælles løfte om §3 landbrugsarealer ud i livet.

René Christensen, fødevareordfører for Dansk Folkeparti, glæder sig over miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens nye lovforslag, der skal sikre, at landmænd får mulighed for at forsætte den hidtidige drift af en række naturbeskyttede græsmarker.

»Det er meget positivt. Dansk Folkeparti var selv med til at beslutte, at vi ville rulle loven tilbage,« siger han.

 

Forbud fra 2017

Med det nye lovforslag tilbagerulles den tidligere regerings beslutning om at forbyde sprøjtning og gødskning af op mod 45.000 hektar landbrugsjord i §3-områder.

Forbuddet, som efter planen skulle træde i kraft i 2017, blev vedtaget 19. februar 2015 af et flertal bestående af regeringen, SF og Enhedslisten.

De fire partier i blå blok stemte imod og gav samtidig hinanden håndslag på, at de ville rulle forbuddet tilbage, hvis regeringsmagten skiftede ved valget.

Godt samarbejde i udvalg

René Christensen, der også er formand for det nye, samlede miljø- og fødevareudvalg, roser miljø- og fødevareministeren for at skabe et godt samarbejdsklima i udvalget.

»Vi glæder os over det samarbejde, vi har med Eva Kjer Hansen. Det er konstruktivt og positivt med en god dialog, også om landbrugspakken og om efterafgrøderne. Det er en fornøjelse sammenlignet med, hvad vi kommer fra,« siger René Christensen med et hip til Eva Kjer Hansens forgænger, Dan Jørgensen (S).

I hans ministertid endte bl.a. mange åbne samråd ud i polemik og langvarige ordkløverier mellem minister og ordførere fra oppositionen.

»Den måde, det foregik på, var pinligt og ikke særlig værdigt for Folketinget,« siger René Christensen.

 

 

Faktaboks

Regeringen, SF og Enhedslisten vedtog forbuddet mod at gødske og sprøjte §3-beskyttede landbrugsarealer 19. februar 2015.

 

Blå blok fik i betænkningen tilføjet, at »På den baggrund vil Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative trække ændringen omkring § 3-arealerne tilbage, såfremt der sker et regeringsskift efter næste valg.«

 

Forbuddet ville ifølge skøn fra Seges have kostet landbruget et tab på op til 1,8 mio. kr. i værditab, fordi handelsværdien på de ca. 45.000 hektar jord i gennemsnit ville falde med 40.000 kr. pr. hektar.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle